Hur ofta blir barn förkylda?

Snuva, kanske hosta – förkylning IGEN!? För ett litet barn är det normalt att bli förkyld mer än en gång i månaden.

Det finns olika uppgifter om hur ofta barn är förkylda:

  • Ibland sägs det att små barn har mellan 6 och 8 förkylningar per år.
  • Ibland sägs det att barn har mellan 1 och 2 förkylningar per månad under de första två åren, och 1 förkylning per månad under resten av förskoleåren.

Båda uppgifterna kan vara sanna, beroende på vilken ålder och vilken årstid man pratar om, säger Katarina Hedin, docent, specialistläkare i allmänmedicin och forskningsledare vid Futurum – akademin för hälsa och vård (en enhet som ansvarar för Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsfrågor).

Katarina Hedin har i sin avhandling  Infections in small children and their families – symptoms, consultations and antibiotics (2007) undersökt hur ofta barn blir förkylda.

Porträttbild på Katarina Hedin, läkare som skrivit avhandling om förkylning hos barn

Katarina Hedin, läkare

– Siffrorna från min avhandling gäller 18 månader gamla barn och baseras på data från ungefär september till april. Barn som just har börjat förskolan kan alltså ha mer än en förkylning per månad under vinterhalvåret, säger hon.

Om man istället pratar om barn mellan 1 och 6 år, och inte bara tittar på vinterhalvåret utan hela året, landar man förmodligen på mellan 6 och 8 luftvägsinfektioner per år i snitt, tror hon.

Med andra ord: Förkylningar är vanligare på vintern än på sommaren, och yngre barn får fler förkylningar än äldre barn.

– Förkylningar hör livet till. Låt barnen vara i förskolan om de orkar vara med verksamheten, och låt barnen vara ute och leka i friska luften, säger Katarina Hedin.

Läs också: