Parisavtalet, global uppvärmning och klimatmål – så funkar det

Den globala ökningen av medeltemperaturen ska hållas långt under 2 grader och helst stanna vid 1,5 grader, enligt Parisavtalet. För att nå det krävs omfattande förändringar som saknar motstycke.

2015 slöt världens länder ett nytt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Man kom överens om att den globala ökningen av medeltemperaturen skulle hållas långt under 2 grader och att man skulle jobba för att den stannar vid 1,5 grader.

I början av oktober 2018 presenterade FN:s klimatpanel IPCC en specialrapport om vilka effekter vi kommer att se om temperaturen ökar med 1,5 grader.

IPCC:s ordförande Hoesung Lee sa att det inte är omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, men att det kommer att kräva omfattande förändringar som saknar motstycke.

Om vi fortsätter som nu kommer den globala uppvärmningen att nå 1,5 grad någon gång mellan 2030 och 2052, tror IPCC – men om uppvärmningen ska stanna där måste utsläppen minska kraftigt och vara nere på noll år 2050.

Enligt IPCC:s specialrapport kan flera allvarliga effekter av klimatförändringen undvikas om den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grad, bland annat:

  • Korallreven. Vid 1,5 graders uppvärmning beräknas mellan 70 och 90 procent av korallreven försvinna. Vid 2 graders uppvärmning försvinner mer än 99 procent av korallreven.
  • Isen i Arktis. Sannolikheten för att havsisen i Arktis smälter bort helt på sommaren skulle vid 1,5 graders uppvärmning vara en sommar per århundrade, istället för en sommar vart tionde år vid 2 graders uppvärmning.
  • Stigande havsnivåer. Vid 1,5 graders uppvärmning beräknas havsnivåhöjningen vara 10 centimeter lägre år 2100 än vid 2 graders uppvärmning.
  • Färre djur- och växtarter. Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader skulle 6 procent, istället för 18 procent, av insektsarterna försvinna, och 8 procent, istället för 16 procent, av växtarterna. 4 procent av ryggradsdjuren skulle försvinna, både vid 1,5 och 2 graders uppvärmning. Fiskfångsterna skulle minska med 1,5 miljoner ton istället för 3 miljoner ton.

Här kan du läsa mer om klimatet:

• Klimatkrisen – 7 saker våra barn kan uppleva innan de blir 30

• När våra barn blir vuxna – en planet i kaos?

• Klimatkrisen – vad kan vi göra?