Vattkoppor hos barn – vad kan ge lindring?

Vattkoppor är vår enda stora kvarvarande barnsjukdom. Den är mycket smittsam och kommer i epidemier, ofta när förskolor och skolor har öppnat igen efter sommar- och juluppehåll.

Vattkoppor är en lindrig barnsjukdom som de flesta får.

Vilka symtom ger vattkoppor?

Vattkoppor kan ge feber, huvudvärk och trötthet. Efter en eller ett par dagar kommer utslagen som breder ut sig över kroppen och utvecklas till vätskefyllda blåsor. När kopporna spricker bildas sårskorpor. Ofta har barnet koppor i alla utvecklingsstadier samtidigt. För en del barn är sjukdomen lindrig, andra kan ha det besvärligare med utslag/koppor i hårbotten, i halsen, på ögonlocken, tungan och i stjärten.

Hur smittar vattkoppor?

Vattkoppor orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Det sprids via direktkontakt eller genom droppsmitta, till exempel när man hostar eller nyser. Man kan bara få vattkoppor en gång, men viruset finns kvar i kroppen och kan aktiveras senare i livet, då som bältros. En person med bältros kan smitta ett barn, som då får vattkoppor, men inte omvänt.

Inkubationstid* för vattkoppor

14–21 dagar.

* Inkubationstid = den tid det tar från det att barnet har blivit smittat tills sjukdomen bryter ut eller symtomen kommer.

Hur behandlas vattkoppor?

Vattkoppor läker ofta ut av sig själv inom en vecka. Klådan kan lindras med kylbalsam, alsollösning eller vatten och eventuellt smärtstillande och febernedsättande medel. Är klådan svår kan man få klådstillande medel utskrivet av läkare. Det finns vaccin mot vattkoppor, men det ingår i skrivande stund inte i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Kan det uppstå komplikationer av vattkoppor?

Ibland kan kopporna bli infekterade när man kliar sig. I sällsynta fall kan barnet få lunginflammation och hjärninflammation.

Texten har faktagranskats av Inge Axelsson, barnläkare och professor emeritus i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet.

 

 

 

NUVARANDE Vattkoppor hos barn – vad kan ge lindring?
NÄSTA Humörsvängningar någon? 13 saker som kan hända när man är gravid