Vi Föräldrars reporter Maria Zamore har utsetts till vinnare av journalistpriset "Med barnets ögon" för sin artikelserie om barns utveckling under första levnadsåret.

Artikelserien har publicerats i 14 delar i Vi Föräldrar under 2011.

Juryns motivering lyder:
”I en serie artiklar berättar Maria Zamore mycket levande och med stort engagemang om det nyfödda barnets utveckling under det första levnadsåret. Hon lyckas på ett överraskande sätt tränga in i det lilla barnets sinne och skildra dess psykiska, sociala och mänskliga utveckling. Dessutom berättar hon om ny forskning på området och ger röst åt många föräldrars iakttagelser, allt med lätt hand och i mycket välformulerade texter.”

Journalistpriset ”Med barnets ögon” är instiftat av Pampers och delas ut årligen sedan 2004.

Artikeln publicerades i november 2011.