Vi Föräldrar och 2010-talet

I början av 2010-talet fokuserar Vi Föräldrar mer på kärnfrågor som föräldraskap, barns utveckling, mat, sömn och medicin och något mindre på resor och övriga reportage.

Läsarna involveras i ännu högre grad och Twitter blir en ny kanal för läsarkontakten. Upprop som ”Tipsa oss!” och ”Vad tycker du?” syns i varje nummer.

Och kanske är det här man hittar tidningssjälen som den ser ut idag. Premiärårens starka tilltro till en expert och en förhärskande väg har ersatts av en bredare kunskapsbas och en ständigt pågående diskussion om förhållningssätt där också föräldrar råder varandra och berättar om sina liv. Ganska långt från 1960-talets uppror och 1970-talets mera handfasta barnmorskeråd, men ändå Vi Föräldrar – ett barn av sin tid.

>> Tillbaka till Vi Föräldrar har fyllt 40!

Artikeln publicerades 2008.