Vi Föräldrar och 2000-talet

2000 kommer Vi Föräldrar Gravid med sitt första nummer, samtidigt som graviditetsmaterialet försvinner ur modertidningen. Något år in på 2000-talet är det tydligt att det återigen är båda föräldrarna som är i fokus och att omvärlden vidgas. Nu handlar det om två kulturer i samma familj, att älska sina styvbarn, att få barn med sin homosexuella kompis och om äggdonation.

Att erkänna sin – eller sin partners – brister anses inte längre fult. ”Är du också en skrikförälder?” och ”Är datorn din rival?” är några exempel på detta.

Hur man får ihop jobb och föräldraskap har varit en evig fråga sedan starten. Under 2003 och 2004 behandlas den i ”Föräldraskap – en tillgång på jobbet”, ”Så slipper ni VAB-grälen” och ”Vi fick mer tid – 3 familjer berättar”.

Curlingdebatten är intensiv 2004 och leder bland annat till ”Är du en curlingfru?” Det stereotypa pojk- och flickmodet debatteras i en rad reportage, bland annat visas unisexkläder för barn, precis som på 1960-talet.

2006 är Föräldrarådet en av nyheterna, en avdelning där läsarna både frågar och svarar. Ungefär samtidigt börjar den danske familjeterapeuten Jesper Juul som tidningens föräldracoach.

Åren som följer blir läsarkommunikationen allt viktigare, bland annat genom viforaldrar.se och Facebook.

>> Tillbaka till Vi Föräldrar har fyllt 40!

Artikeln publicerades 2008.