Varför för lite fostervatten?


Varför för lite fostervatten?

Fråga

Jag förlöstes i augusti förra året med akut kejsarsnitt i vecka 37. Allt gick bra. Orsaken till det brådskande snittet var att läkaren vid en extra ultraljudsundersökning upptäckte att jag hade alldeles för lite fostervatten kvar. Anledningen till det extra ultraljudet var osäkerhet kring om min dotter låg i säte. Vid ultraljudet konstaterades att hon inte hade vänt sig utan låg med stjärten neråt.
Ingen har kunnat svara på vad som orsakade att mängden fostervatten var så liten. Det svar jag fått är att ”det kan bli så, men det är inte farligt”.
De jag frågat menar att några extra kontroller av mängden fostervatten inte behövs vid en ny graviditet. Men varför då ett akutsnitt när det upptäcktes att det fanns så lite fostervatten kvar? Om det var så bråttom då, varför inte ha en noggrann kontroll av mängden fostervatten om jag blir gravid igen?

 

Fundersam

Svar

Under en normal graviditet brukar man göra ultraljud i början av graviditeten. Dels för att få en säker datering av graviditeten, dels för att undersöka att fostret ser normalt ut. Senare under graviditeten gör man ultraljudsundersökning om det av någon anledning bedöms som viktigt.
Om fostret ligger med stjärten (sätet) neråt, brukar man ofta göra ett försök att vända fostret till huvudläge. Det görs av förlossningsläkare. Före vändningsförsöket gör man alltid en ultraljudsundersökning. Dels för att se att det finns tillräckligt mycket fostervatten, dels för att se att moderkakan inte ligger framför den inre modermunnen. Fostervattensmängden i livmodern minskar förstås om vattnet går men det bildas hela tiden nytt, så det blir inte ”torrt” i livmodern.
Men fostervattensmängden kan också minska för att det inte bildas lika mycket fostervatten längre. Mekanismen för detta känner man inte riktigt till, men en för liten mängd fostervatten i livmodern förekommer och kan vara ett tecken på att moderkakan inte fungerar tillräckligt bra. (För lite fostervatten förkommer också när fostret har en avvikande njurfunktion.)
När man ser att det är för lite fostervatten i slutet av graviditeten, och barnet är moget för förlossning, vill man gärna förlösa barnet så snart som möjligt. Man är rädd att barnet annars ska påverkas negativt av att moderkakan kanske inte fungerar så bra som den ska.
Om barnet ligger med sätet före och det är för lite fostervatten, som det var för dig, förordar man hellre kejsarsnittsförlossning än en vanlig förlossning. Man vill inte heller sätta igång förlossningen vid sådana omständigheter.
Det är inte säkert att du vid nästkommande graviditeter kommer att få för lite fostervatten i livmodern. Att planera in en läkarkontroll i slutet av graviditeten är ändå klokt. Då får man ta ställning till om ytterligare ultraljudsundersökning eller kontroll behövs.

 

Marie Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!