Varför sådan vikthets när man är gravid?

Måste man prata så mycket om vikt under graviditeten? Och måste man vägas hela tiden? Vi har pratat med debattören Karin Kajjan Andersson och barnmorskan Nicme Ilia.

Journalisten och debattören Karin Kajjan Andersson, mamma till två barn, har haft bulimi. Under båda hennes graviditeter triggades ätstörningen igång igen.

– Jag fick något av en chock vid första inskrivningen på barnmorskemottagningen. Hela samtalet dominerades av prat om vikt, BMI och eventuella specialprogram. Efter det blev det enormt laddat att väga sig på kontrollerna, säger hon.

Karin Kajjan Andersson la upp ett par inlägg om detta på Instagram. ”Jag stod skakandes och grät i en gränd efter inskrivningen under min första graviditet. Så dåligt fick barnmorskan mig att må att jag önskade att vi alls inte blivit gravida”, skrev hon bland annat.

Gensvaret blev stort. Många kände igen sig.

LÄS OCKSÅ: Hur mycket ”ska” man gå upp under graviditeten?

”Bör ha rutin där vikten inte är tillgänglig för patienten”

Mödravården har ett jätteansvar, anser Karin Kajjan Andersson. En viss kontroll på gravidas vikt tycker hon att vården behöver ha, för att hitta tecken på exempelvis havandeskapsförgiftning.

– Men jag menar att det bör gå att ha en rutin där vikten överhuvudtaget inte är tillgänglig för patienten. Där barnmorskor inte pratar om vikt om det inte efterfrågas. Där de inte lägger in några värderingar kring vilken startvikt en gravid skrivs in med.

Gravida måste inte väga sig

Nicme Ilia är samordningsbarnmorska i Stockholm. Alla gravida tackar inte ja till erbjudandet om att väga sig, berättar hon.

– En del kan redan vid inskrivningen säga att de inte vill vägas eller prata om vikt, då är det klart att vi ska respektera det, allt inom mödravården är ju frivilligt. Andra som tycker att det är obehagligt vill ändå att jag som barnmorska håller koll på vikten, de vill bara inte se själva. Sedan finns det de som tycker att det är en befrielse att prata om vikten. Och för några är det faktiskt ny information att hög vikt kan vara en riskfaktor. För dem brukar det stöd vi erbjuder betyda mycket.

Övervikt och fetma kan vara känsliga samtalsämnen även för barnmorskor. Nicme Ilia hoppas att man ändå ska kunna prata om det på samma sätt som man pratar om andra riskfaktorer, som till exempel högt blodtryck.

– Vi kanske kan säga ”När man har fetma kan det medföra en del ökade risker, därför erbjuder vi oss att ha lite extra koll på din vikt under graviditeten”.

– Men om vi vet att kvinnan har haft en ätstörning försöker vi vara lite försiktiga i hur vi pratar om vikt och mat. Vi erbjuder tätare besök på mottagningen och, vid behov, kontakt med dietist, kurator eller psykolog, säger hon.

LÄSA OCKSÅ: Vad händer hos barnmorskan?

Många gravida väger sig ofta

Barnmorskemottagningens rutiner kring vikt och vägning kan variera mellan olika delar av landet, men friska gravida erbjuds ofta en vägning vid inskrivningen (i regel någon gång mellan graviditetsvecka 5 och 12) och minst ytterligare två vägningar senare i graviditeten. De flesta väljer själva att väga sig oftare än så.

– Och om den gravida har fetma eller tidigare har haft ätstörning rekommenderas viktkontroll vid varje besök, enligt riktlinjerna här i Stockholm. Men det ska alltid göras en individuell bedömning, och planeringen ska ske i samråd med kvinnan, säger Nicme Ilia.

Artikeln publicerades i augusti 2017.