Var tredje gravid bär på GBS

Var tredje kvinna bär på GBS, grupp B-streptokocker, de flesta utan att veta om det. Bakterierna kan spridas till barnet vid förlossningen, och även om 99 procent av barnen inte smittas kan ett fåtal bli allvarligt sjuka.

Grupp B-streptokocker, GBS, är så vanliga bakterier att man kan säga att de är en del av den normala bakteriefloran. Främst förekommer bakterien i tarmen och, i och med det, ofta på huden i underlivet. Därför kan den även ta sig in i slidan eller urinröret.

Var tredje kvinna i fertil ålder är bärare av GBS, oftast utan att ha några symtom.

Drygt hälften av alla barn som föds av mammor med GBS får bakterien överförd till sig. Men bara en liten del av dessa barn, ungefär en procent, blir sjuka. Majoriteten insjuknar under sitt första levnadsdygn.

Av den procent barn som insjuknar kan ett litet antal barn, ett på tvåtusen levande födda, utveckla allvarliga sjukdomstillstånd som lunginflammation, blodförgiftning  eller hjärnhinneinflammation. Vanligen insjuknar barnet inom sina tre första levnadsdygn.

GBS orsak till bakterieinfektion hos nyfödda

GBS är den vanligaste orsaken till allvarlig bakterieinfektion hos nyfödda. Varje år dör mellan 5 och 8 nyfödda barn på grund av en GBS-infektion. Eftersom man kan bära på dessa streptokocker utan att ha  några symptom, är det svårt att i förväg veta vem som riskerar att drabbas.

I sällsynta fall kan GBS överföras till fostret under graviditeten och orsaka infektion som kan leda till fosterdöd. Detta kan inte förebyggas på något sätt i dag.

– Kanske har just de här barnen svårt att hantera denna bakterie. Vi vet också att för tidigt födda är känsligare för GBS på grund av dåligt utvecklat immunförsvar, säger Bo Jacobsson, docent och överläkare vid kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

En expertgrupp har på uppdrag av Socialstyrelsens smittskyddsenhet kartlagt förekomsten av GBS.
Bo Jacobsson, som suttit med i expertgruppen, säger att följande riskfaktorer finns för att barnet ska bli sjukt av grupp B-streptokocker:

  • att mamman får feber under förlossningen
  • att barnet föds för tidigt (före vecka 37)
  • att mamman har vattenavgång i mer än 18 timmar
  • att mamman har haft grupp B-streptokocker i urinen under graviditeten
  • att mamman tidigare har fött barn som har fått blodförgiftning av GBS

Expertgruppen föreslår en ny nationell policy som säger att alla mammor i ovan nämnda riskgrupp ska få antibiotika under förlossningen.

Läs också: Nya råd om GBS hos gravida

Alla fall av GBS kan inte förebyggas

Bo Jacobsson poängterar att det är viktigt att förstå att även om alla kvinnor får antibiotika under förlossningen så kan man inte förebygga alla fall av blodförgiftning på grund av GBS hos nyfödda. Ovanstående riskfaktorer förklarar nämligen bara varför 60 procent av barnen insjuknar.

Det är svårt att på förhand säga vilka barn som riskerar att bli allvarligt sjuka och i värsta fall dö av en GBS-infektion, även om man vet att för tidigt födda är särskilt sårbara.

En svensk studie av barn som har dött av GBS, visar att de haft någon av riskfaktorerna.

– Vi tror att vi genom vår gemensamma strategi för behandling kan fånga in de svårare fallen och sänka antalet insjuknande barn med 60 procent, säger Bo Jacobsson.

I dagsläget får endast en tredjedel av de kvinnor som uppvisar riskfaktorer antibiotika. I undantagfall kan bakterien orsaka missfall, men risken är liten eftersom gravida som misstänks ha någon infektion behandlas med antibiotika.

Eftersom den som är gravid har nedsatt immunförsvar, leder detta generellt sett till att man lättare drabbas av exempelvis urinvägsinfektion. Då kan man vid en urinodling se om kvinnan bär på grupp B streptokocker eller någon annan bakterie. I övrigt kan inte kvinnan upptäcka att hon är bärare av dem eller andra bakterier i urinen.

(Att ha GBS i urinen under graviditeten är ett tecken på en hög förekomst av bakterien, vilket kan medföra en ökad risk för att barnet ska få en infektion).

Forskning om vaccin mot GBS

Om fler kvinnor än tidigare bär på grupp B-streptokocker, vet man inte.

– Någon gång på 1950-1960-talet blev bakterien sannolikt mer sjukdomsframkallande, säger Bo Jacobsson. Man tror att den tog över en del sjukdomsframkallande mekanismer från grupp A-streptokocken, (även kallad ”mördarbakterien”). Eftersom båda dessa bakterier är vanligt förekommande kan man inte i förväg veta vilka som kan bli sjuka av dem. De slår till mot enstaka individer utan att man vet varför.

Något vaccin mot GBS finns ännu inte, men forskning pågår för att försöka ta fram ett sådant.

Expertgruppens huvudbudskap är att allvarlig infektion hos det nyfödda barnet på grund av grupp B-streptokocker är sällsynt, enligt Bo Jacobsson.

– Genom att ge antibiotika till ett utvalt antal mammor kan man minska antalet barn som insjuknar, säger han. Men man måste ge många mammor antibiotika i förebyggande syfte för att förebygga ett enda fall.

Man måste även ta andra risker i beräkningen, som att mamman kan få en allergisk reaktion av antibiotikan som ges direkt i blodet, eller att barnet blir sjukt av andra bakterier, till exempel e-coli som också finns naturligt i tarmen. (Bakterien kan i ovanliga fall orsaka blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation hos nyfödda).

Sedan kan man tänka att man kan riskerar att framkalla resistens genom att i förebyggande syfte ge många antibiotika mot grupp B-streptokocker.

– Det finns inga starka indikationer på att någon resistens finns, vi var mer rädda för detta tidigare men sannolikt kan det bli ett problem i framtiden, säger Bo Jacobsson.

Den som under en graviditet haft ett barn med GBS-infektion som orsakat komplikationer ska ha antibiotika vid nästa förlossning. På så sätt hindrar man att ett barn får en infektion orsakad av grupp B streptokocker.

Kan man förhindra dödsfall på grund av GBS-infektion om alla blivande mammor i slutet av graviditeten, eller i samband med förlossning, testas för GBS, och behandlas? 

– Nej. Man kan inte förhindra alla dödsfall genom att genom att screena alla i slutet av graviditeten, säger Bo Jacobsson.

Har man färre dödsfall på grund av GBS hos nyfödda i länder som redan gör detta?

– Det har skett en minskning i USA, som screenar, men dödligheten där är nu på samma nivå som i Sverige. Vi hoppas att med vår strategi kunna sänka dödligheten på grund av GBS-infektion ytterligare i Sverige.

Påverkar tidig hemgång för mamman utfallet? Om alla kvinnor var kvar på BB i tre dagar, skulle man kanske hitta fler barn som blir sjuka av GBS?

– Sannolikt inte.

Linda hade GBS när hon var gravid

När Linda var gravid med dottern Eira, i dag 2  år, fick hon flera urinvägsinfektioner. Urinprov visade små mängder grupp B-streptokocker.

– Jag blev så klart jätterädd, säger hon. Jag hade läst att barnet kan bli svårt sjukt efter förlossningen eller i värsta fall dö redan i magen på grund av grupp B-streptockocker.

När vattnet gick i vecka 38 fick fick Linda komma in direkt på förlossningen, och ett antibiotikadropp ordinerades.

Men det dröjde innan Linda fick sitt dropp eftersom ansvarig barnmorska ansåg att det inte behövdes. Efter en stunds förhandling sattes dock droppet, flera timmar efter vattenavgången. Vid det laget var både Linda och hennes man Claes rejält oroliga. (Dropp sätts inte in förrän värkarna satt igång, reds anm.)

Var tredje kvinna bär på GBS

Nu kommer ett förslag på hur alla blivande mammor med GBS i urinen ska behandlas vid förlossningen, så att det görs lika i hela landet. På så sätt kan man lindra många föräldrars oro över att bebisen ska bli sjuk, och i värsta fall drabbas av blodförgiftning i samband med födseln.

För Lindas och sambon Claes dotter Eira gick det bra, vilket det gör för de allra flesta bebisar vars mammor bär på grupp B-streptokocker. Eira blev inte sjuk av bakterien.

Linda läste inte så mycket om GBS under själva graviditeten.

– Barmorskan sa vid inskrivningen till mödravården att det var bättre att jag frågade henne om sådant jag undrade över i stället för att söka information på internet eftersom ”man läser så mycket konstigt där … ”. Jag hade nog en mental spärr också som gjorde att jag inte vågade ta in så mycket information om GBS.

Här hittar du fler artiklar om graviditet och hälsa


Digital prenumeration
Lär dig vad barn behöver för att må bra – JUST NU 0 kr första månaden!
(därefter 79 kr/mån – eller 39 kr/mån för tidningsprenumeranter)
Ingen bindningstid

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Nyhetsbrev med ett urval av intressanta nya artiklar

Jag godkänner prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren