Stress kan påverka foster

Stress hos mamman har visat sig kunna påverka foster och i förlängningen leda till bland annat inlärningssvårigheter.

Ny svensk forskning visar att gravida som är stressade eller mår dåligt riskerar att påverka sitt ofödda barn, skriver svd.se. Och det är inte höga nivåer som krävs.

– Det verkar räcka med återkommande vardaglig stress som ekonomiska bekymmer eller problem i samlivet, säger Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare vid Linköpings universitetssjukhus till svd.se.

Studier har visat att barnen kan få inlärningssvårigheter, ångest- och depressionssymtom och det fanns även en ökad risk för emotionella störningar. Om inte mamman fick hjälp kunde problemen finnas kvar upp till tonåren.

Behöver upptäcka depressioner

Mycket av forskningen har riktats in på hur man tidigt kan upptäcka gravida kvinnor som mår dåligt för att erbjuda behandling.

– Det är svårt att säga till en kvinna att när du mår dåligt så påverkas ditt barn. Man måste säga det på ett nyanserat sätt så att hon inte mår ännu sämre och får skuldkänslor. Det är en svår balansgång, säger Caroline Lilliecreutz till svd.se.

Socialstyrelsen ser nu över de riktlinjer som finns inom området depression och undersöker behovet av en uppdatering,