Skyll inte på magen!

Gröt i hjärnan? Skyll inte på magen. Graviditet gör att kvinnors hjärnor fungerar bättre, tror forskare.

Graviditet och mödraskap ger oss gröt i hjärnan. Den kognitiva förmågan påverkas och gör det svårt att tänka klart, har det påståtts då och då. Men det finns inget vetenskapligt stöd för sådana påståenden. Tvärtom: varken graviditet eller mödraskap har någon skadlig effekt på hjärnan, enligt forskning från Australien.

– Det är förmodligen snarare så att kvinnor presterar bättre kognitivt när de är gravida än när de inte är det, säger Helen Christensen, professor vid Australian National University i Dagens industri.

Helen Christensens forskningsteam inledde sitt arbete 1999 med att intervjua 2 500 unga människor, mellan 20 och 24 års ålder. Gruppen följdes sedan upp år 2003 och år 2007. Efter åtta år hade 223 av kvinnorna blivit mammor och 76 hade vid intervjutillfället blivit gravida.

Läs mer