Ska jag berätta att jag är gravid?

Fråga:

Jag har sökt ett nytt jobb. För två veckor sedan fick jag veta att jag är gravid med bebis nummer 2. Barnet var inte planerat, men vi kommer att behålla det såklart! För en vecka sedan gjorde jag ett test för det nya jobbet. Idag fick jag veta att jag har gått vidare för intervju. Jag vill verkligen ha det nya jobbet. Det innebär något jag verkligen vill göra, jag får något högre lön och bättre förmåner.

Min fråga är om jag ska berätta vid jobbintervjun att jag är gravid? Jag vill inte bli bortvald på grund av det. Är nu i vecka 9.

Tacksam för kloka råd!

Svar 1:

En seriös arbetsgivare låter inte graviditet eller kommande föräldraledighet påverka sina beslut vid rekrytering av medarbetare. Men tyvärr förekommer det fortfarande att arbetsgivare väljer bort gravida sökande och sökande som är eller ska vara föräldralediga. Det kan därför vara klokt att vänta med att berätta om graviditeten.

Det finns ingen skyldighet i lag att berätta att man är gravid. Om arbetsgivaren ställer en fråga om familjeplanering kan du välja att inte svara. Den som vill vara föräldraledig ska dock meddela arbetsgivaren detta två månader i förväg.

En arbetsgivare får inte sortera bort eller neka någon ett arbete av skäl som har samband med graviditet eller föräldraledighet. Om arbetsgivaren gör det kan det vara könsdiskriminering och/eller ett brott mot förbudet mot missgynnande som har samband med föräldraledighet. Det står i diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Om arbetsgivaren ställt frågor om familjeplanering under rekryteringen kan det få betydelse som bevisning.

Den som känner sig diskriminerad eller missgynnad bör vända sig till sitt fackförbund i första hand eller, om man inte är medlem, till Diskrimine- ringsombudsmannen DO. Du kan läsa mer om förbudet mot könsdiskriminering och förbudet mot missgynnande på grund av föräldraledighet på do.se.

/Marie Nordström & Caroline Wieslander Blücher, DO 

Svar 2:

Du behöver inte berätta för arbetsgivaren att du är gravid vid intervjun om du inte vill. Att en jobbkandidat är gravid är irrelevant för arbetsgivaren i rekryteringssituationen. Att välja bort en kandidat för att hon är gravid är dessutom diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen och olagligt. För arbetsgivare är detta inte bara en fråga om diskrimineringslagstiftning. Vill man vara en attraktiv arbetsgivare måste man också skapa möjlighet för anställda att vara föräldralediga.

Om en kandidat är intressant av jobbet så är hon det oavsett om hon är gravid eller inte. Man anställer en person för dennes kompetens, och man kan rent praktiskt lösa jobbsituationen med vikarie under föräldraledigheten. Men för att underlätta för din arbetsgivare kan det vara lämpligt att informera din arbetsgivare så fort som möjligt, så att det blir en strukturerad överlämning.

/Magnus Jarl, HR-specialist Manpowergroup