När kan man göra faderskapstest?

Fråga:

Vi har ett stort problem. Min tjej är gravid, men vi vet inte om det är jag eller en annan man som är fader.Vi vill ha barn, så vi vill gärna veta om det är jag som är far eller om det är så olyckligt att det är den andra mannen – han och hon vill inte ha barn tillsammans … Går det att få veta detta tidigt i graviditeten?

X och Y

Överläkare Maria Sennström svarar:

Ett så kallat faderskapstest görs efter att barnet är fött. Då får kvinnan kontakta socialtjänsten, som kan begära en faderskapsutredning vilket innebär att det vid förlossningen tas prov för genetisk analys.

Rent tekniskt kan det vara möjligt att ta prov från fostret tidigare i graviditeten, men det är inget som ännu är utvecklat för att kunna bestämma faderskap, så tyvärr är det svårt att testa vem som är pappa till barnet innan barnet är fött.