Graviditet och målarfärg, hur går det ihop? Kan man måla om hemma när man är gravid? Vi frågade Kemikalieinspektionen.

Kan det skada fostret om man målar om hemma när man är gravid?

Så här svarar Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen:

– Vi tror inte att färger som säljs på den svenska marknaden är skadliga för foster, eftersom kemiska produkter med den typen av risker inte får marknads­föras till konsumenter. Det är färgleverantörerna som ­ansvarar för att ­deras produkter är säkra, och i vår ­tillsyn har vi inte sett att det är vanligt med produkter som ­klassificeras som skadliga för hälsan.

Är det speciella färger som är farliga?

– Idag används nästan uteslutande vattenbaserade färger inomhus. Det betyder att risken för att utsättas för skadliga lösningsmedel, som till exempel lacknafta, är minimal vid inomhusmålning.

Kan man minska eventuella risker?

– Ett generellt tips är att alltid vädra både under och efter att man målar ­inomhus. Det är också bra om man kan undvika att flytta in i rummet omedelbart efter målningen och låta emissionerna (kemiska ämnen som avges, redaktionens kommentar) klinga av under några dagar. I de vattenbaserade färgerna finns det nästan alltid konserveringsmedel som är allergi­framkallande, vilket är ett problem för framför allt yrkesmålare där känsliga personer riskerar att utveckla allergier. Det är därför viktigt att alltid använda handskar vid målning med vatten­baserade färger, säger Erik Gravenfors.