KUB-test finns inte i hela landet

Vilka fosterdiagnostiska metoder som erbjuds gravida beror på var man bor.

I Sverige används, grovt räknat, sex olika metoder för fosterdiagnostik: ultraljud, fostervattenprov, moderkaksprov, nupp, blodprov och kub-test (se förklaring på nästa uppslag).
Ultraljudet erbjuds till alla, oavsett ålder. Men när det gäller de övriga metoderna varierar det mellan landstingen.
– Som jag ser det uppfyller vi inte lagen på ett fullgott sätt när vi bara erbjuder viss fosterdiagnostik till kvinnor över en viss ålder, säger Anna Lindqvist, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Enligt lagen ska alla gravida erbjudas allmän information om fosterdiagnostik. Om kvinnan har en förhöjd risk att föda ett skadat barn ska hon erbjudas ytterligare information om genetisk fosterdiagnostik, det vill säga kromosomanalys via fostervatten- eller moderkaksprov.

FÖRHÖJD RISK
Men hur vet man om kvinnan har en förhöjd risk (eller sannolikhet som vi hädanefter kommer att kalla det)?

Sannolikheten att föda ett barn med kromosomavvikelser, som Downs syndrom, ökar med kvinnans ålder (se faktaruta på nästa uppslag). Men samtidigt föds de allra flesta barn med Downs syndrom, mellan 60 och 70 procent, av kvinnor under 35 år.

Ålder är därför inte ett särskilt effektivt sätt att avgöra om en kvinna ska erbjudas ytterligare information om fostervatten- eller moderkaksprov. Såväl nupp som blodprov och kub-test träffar mer rätt än om man enbart utgår från kvinnans ålder, har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, konstaterat i en rapport. Och allra bäst är kub-test.

I Örebro läns landsting erbjuds alla gravida, oavsett ålder, information om fosterdiagnostiska metoder utöver ultraljudet. Fler landsting är på väg, men på de flesta håll är det fortfarande kvinnans ålder som avgör om hon exempelvis ska få information om kub-test.

Flera landsting kan inte erbjuda kub-test alls. En del av dem erbjuder sina patienter (oftast bara de som är över 35 år) att göra testet i andra landsting. Andra uppmanar dem som vill göra testet att söka sig till privata vårdgivare, vilket vanligen kostar mellan 1 500 och 2 500 kronor.

KOLLA KVALITETEN

– Man bör i så fall kontrollera att man får komma till en certifierad undersökare, så att det blir bra kvalitet på sannolikhetsbedömningen, säger Anna Lindqvist.

Fostervatten- eller moderkaksprov erbjuds i regel till alla gravida över 35 år. Om det istället erbjöds till dem som via kub-test, nupp eller blodprov visat sig ha en hög sannolikhet för kromosomavvikelse skulle antalet onödiga fostervatten- och moderkaksprov – och därmed även antalet missfall – minska, tror man.

I Örebro får alla göra kub-test

I Örebro läns landsting erbjuds alla gravida, oavsett ålder, fördjupningssamtal om fosterdiagnostik hos en specialutbildad barnmorska. Tanken är att alla ska få tillräcklig information för att kunna ta ett genomtänkt beslut om fosterdiagnostik och sannolikhetsvärdering.

Efter samtalet kan de som vill boka tid för kub-test. Om provet visar en ökad sannolikhet kan de gå vidare med att göra fostervattenprov.

De blivande föräldrarna tar olika beslut. En del vill veta så mycket som möjligt om fostret i magen, andra helst ingenting.
– Även om man vill göra ett kub-test kanske man avstår från fostervattenprov, och vissa kan inte tänka sig en riskvärdering utan vill ha ett definitivt svar via fostervattenprov direkt, säger Helena Fadl, mödra­hälso­vårdsöverläkare i Örebro läns landsting.
– Vi har ingen åsikt om vad som är rätt eller fel. Varje kvinna eller par måste ta ett eget beslut utifrån sin egen situation.

Arbetssättet i Örebro läns landsting infördes i slutet av 2008. Under de första månaderna valde mellan 70 och 80 procent av de gravida att gå på fördjupningssamtal om fosterdiagnostik. Omkring 50 procent av samtliga gravida tackade ja till kub-test.

Fotnot: Örebro läns landstings arbetssätt liknar det som föreslogs i rapporterna Metoder för tidig fosterdiagnostik (SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006) och Etiska frågor kring fosterdiagnostik (SMER, Statens medicinsk-etiska råd, 2006).

Downs syndrom

Sannolikheten att föda ett barn med Downs syndrom ökar med kvinnans ålder:

20 år: 0,1–0,2 procent

35 år: 0,3 procent

40 år: 1 procent

45 år: 4,5 procent

De flesta barn med Downs syndrom föds dock av kvinnor under 35 år.
Mellan 50 och 55 procent av alla barn med Downs syndrom upptäcks under graviditeten. I de flesta fall väljer föräldrarna att avbryta graviditeten. Bara enstaka barn, kanske 1 eller 2 procent, föds efter att Downs syndrom har konstaterats med fosterdiagnostik.

Källa: Göran Annerén, professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ansvarig för Social-styrelsens övervakning av fosterskador.

Publicerad i Gravid nr 3. 2009.