Kan man få veta könet?

Vårdpersonalen har ingen skyldighet att ta reda på fostrets kön. Om kvinnan däremot frågar, och om de vet, så är de skyldiga att berätta.

Vill du veta könet på fostret i magen?

Fråga kan man alltid. Däremot finns det ingen lag som gör personalen skyldig att  ta reda på könet om det inte är medicinskt motiverat, berättar Elin Siljehag, jurist på Socialstyrelsen.

Hon har nu svarat på det brev där en överläkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna undrade hur situationer där kvinnor begär abort på grund av fostrets kön ska hanteras.

Hennes första slutsats är att i Sverige har kvinnor rätt till abort före utgången av 18:e graviditetsveckan oavsett skäl– och de har ingen skyldighet att redogöra för sina skäl.

Däremot har vårdpersonalen ingen skyldighet att ta reda på fostrets kön vid ultraljudsundersökningen. Det är bara relevant om man vet att det finns en ärftlig och könsbunden sjukdom i släkten.

Den gravida kvinnan ska få all information som personalen känner till och som handlar om fostrets hälsotillstånd. Information som inte rör fostrets hälsotillstånd (till exempel kön) ska bara lämnas ut om kvinnan begär det.

Med andra ord: om du som gravid frågar efter fostrets kön och vårdpersonalen går med på att titta efter det och är säkra på sin sak – eller råkar se det och är säkra på sin sak – så ska de berätta.