Hetsätning under graviditeten

Kan hetsätningen skada mitt barn?

Jag är en tjej på 19 år som väntar mitt första barn. Jag har tidigare haft anorexi men blivit bättre från den och har uppnått normalvikt och har periodvis ett stabilt förhållande till mat. Nu är jag i vecka 15 och sedan ett par veckor tillbaka har jag ramlat in i ett hetsätningsmönster. Det kan hända 1–4 gånger på en vecka att jag vräker i mig onormalt mycket onyttig mat. När jag inte hetsäter försöker jag äta allsidigt och bra, men jag oroar mig för att barnet kan ta skada när jag vräker i mig en massa. Själv känner jag av hög puls, snabbare andning och att jag svettas mer ett tag efteråt.
Jag kräks inte eller kompenserar på annat sätt, men jag oroar mig ändå.

/Kan det vara farligt för barnet?

Du behöver inte vara orolig för barnet

Vi möter i dag många kvinnor i liknande situation som den du beskriver. Det man vet är att det oftast går bra både för modern och barnet – men att det finns risk för komplikationer. Främst att du själv tenderar att må mycket dåligt, både fysiskt och psykiskt, av detta oregelbundna ätande. Precis som du beskskriver tenderar ditt ätande att övergå i hetsätning, vilket är en form av ätstörning.

Det är bra att du inte använder kompensatoriskt beteende i form av till exempel kräkning då det påverkar din kropp biokemiskt mer än själva ätandet. Men med tanke på den ätstörningsproblematik du beskriver att du tidigare haft, och även har periodvis, är det viktigt att du får en kontakt inom ätstörningsvården. Dels för att utreda vilka eventuella vårdbehov du har, dels för att lindra din oro.

Jag uppmuntrar dig därför att ta upp den kontakt du tidigare haft inom ätstörningsvården och beskriva din situation – alternativt söka en ny kontakt. Det är även bra att beskriva din situation för din barnmorska.

I Stockholm finns Mandometerkliniken som sedan en tid arbetar med kvinnor som har ätstörningsproblematik i samband med graviditet och småbarnstid.

Men som kort svar på din fråga: Du behöver inte oroa dig i dagsläget, dock rekommenderar jag starkt att du söker hjälp samt talar med din barnmorska.

/Cecilia Brundin Pettersson, behandlare och forskarstuderande vid Mandometerkliniken, Huddinge.