Zikavirus kan skada bebisen i magen om man blir smittad under graviditeten. Viruset finns främst i tropiska länder, men nyligen smittades tre personer i Frankrike. Hur ska man tänka som gravid? Så här säger Folkhälsomyndigheten.

Läs också: Zikavirus i Frankrike hösten 2019

Zikavirus finns i världens alla tropiska områden och det går inte att vaccinera sig mot zika, säger Anders Wallensten, expert på epidemier på Folkhälsomyndigheten

Hur påverkar zikavirus den som är gravid?

– Sedan zikaviruset har spridit sig till den Amerikanska kontinenten, har man funnit ett samband mellan att gravida får sjukdomen neurologiska fosterskador, framförallt mikrocefali som innebär att barnets hjärna inte växer normalt, så barnet får för litet huvud, säger Anders Wallensten.

Vad är zikavirus?

– Zika är en virussjukdom som sprids av en mygga som främst finns i de tropiska delarna av världen. De flesta som drabbas får inte några symptom alls och om man får symptom är det ofta milda besvär som går över av sig själva på en vecka. De kan vara låg feber, led- och huvudvärk, hudutslag och rodnade ögon.

Zika finns i hela världen

Var finns zika exakt? Du säger att zika finns i tropiska delar i världen …

– Numera får man räkna med att zikavirus finns i tropiska områden i princip hela världen. Europeiska smittskyddsmyndigheten har en lista (ecdc.europa.eu) som anger var utbrott förekommer. Men generellt är risken att bli smittad inte lika stor nu som den under en period var i Syd- och Mellanamerika när smittan 2015 började spridas där. Nu är stora delar av befolkningen i de områdena immuna och större epidemier kan då inte ske. Man kan säga att det nu är mer av ett normalläge där mindre utbrott förekommer som det gjort även tidigare i andra tropiska områden, men ingen massiv smittspridning.

Borde man låta bli att resa till länder där zikavirus kan finnas om man är gravid?

– Det finns inga nationella riktlinjer om att gravida inte ska resa till zikadrabbade länder utan det är något som man själv måste ta ställning till. Prata med din barnmorska för att ta reda på vilka risker som finns och hur du kan skydda dig så får du överväga om du ska resa eller inte. Eftersom man i enstaka fall även observerat att smittan kan spridas sexuellt från infekterade personer under en längre tid bör man också skydda sig från att bli gravid under resa i drabbade områden och också efter hemkomst. På vår hemsida finns uppdaterade råd. Det är viktigt att tillägga att det även finns andra risker att ta ställning till än zikaviruset om man är gravid och ska åka till tropiska delar av världen.

Vad är det för risker?

– Andra sjukdomar som denguefeber och malaria, även om de inte direkt skadar fostret är det allvarligt att bli svårt sjuk när man är gravid.

Om man väljer att åka – går det att skydda sig på något sätt på plats?

– Ta reda på hur det verkar vara med smittorisken för zika och andra tropiska sjukdomar i via en resemedicinsk mottagning och samtala med din barnmorska om vad som är lämpligt. Just mot zika finns inget vaccin. Om du åker, skydda dig mot myggbett genom att sova under myggnät och använd långa kläder och myggmedel.

Läs också: Fler vanliga frågor om zika och graviditet


Zikavirus i Frankrike 2019

zikavirus

Foto: Shutterstock

Om en gravid blir smittad med zikavirus kan det leda till neurologiska komplikationer hos fostret.

Under hösten 2019 rapporterades tre fall av zikavirus i Frankrike. Zika är en virussjukdom som kan orsaka neurologiska fosterskador om den smittade är gravid.

De tre personerna kommer från södra Frankrike och det är troligen också där de smittats. Det innebär inte att den tropiska sjukdomen har etablerat sig i Frankrike.
– Det finns ingen anledning att tro det. För att sjukdomen ska spridas krävs det att det finns myggor året runt och nu är myggsäsongen över i Frankrike, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Behöver man vara orolig som gravid om man ska besöka Frankrike?

– Nej, det behöver man inte eftersom spridningen där var mycket begränsad, säger Anders Tegnell.

Texten ovan är ett tillägg från november 2019.


Vanliga frågor om zikavirus och graviditet

Kan zika överföras via sexuell kontakt?

Ja. Det är dock fortfarande oklart hur stor risken för smitta är vid varje enskild sexuell kontakt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en person som är gravid och dennes partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område – och därefter under den pågående graviditeten.

Ska gravida undvika att resa till länder med pågående spridning av viruset?

Det finns ett internationellt konsensus att sambandet mellan infektion med zikavirus och risk för utveckling av fosterskador i form av mikrocefali är påtagligt stor. Det bästa rådet är att kontakta sjukvården för individuell rådgivning inför resor till berörda länder.  Rekommenderat är att vid resa minimera risk för myggbett genom medel och myggnät. Det finns inga nationella riktlinjer för resor till berörda länder och graviditet.

Kan en person som infekterats med zika få komplikationer vid senare graviditet?

Det finns inget vetenskapligt stöd för att det skulle innebära komplikatiuoner vid framtida graviditeter efter att personen utsätts för zikaviruset. Efter smitta utvecklas en immunitet som troligen är livslång.

Ska en gravid person kontakta sjukvården efter resa i zikadrabbade områden?

Det är rekommenderat att en kontakta en läkare som senare kan ta prover för diagnostik. Det är normalt att behöva ta flera prover för en säker bedömning. Om du som gravid skulle vara infekterad remitteras du till specialistmödravården för undersökningar.

Källa: Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om zikavirus, 2017