Högt blodtryck under graviditeten är vanligt och ofta problematiskt. För Emmeli och Sofie var det problematiskt på olika sätt. Läs om dem här och vad docenten ger för råd till den som lider av högt blodtryck under graviditeten.

Bo Jacobsson, docent och överläkare vid Kvinnokliniken Sahlgrenska universitets­sjukhuset/Östra, i Göteborg svarar på frågor om högt blodtryck:

Vad händer med blodtrycket under graviditeten?

– Tidigt i graviditeten bildas kärlavslappande ämnen i blodet, som gör att blodkärlen (”rören”) vidgas och blodtrycket blir något lägre än vanligt. Men eftersom kvinnans blodvolym ökar med en halv till en liter under en graviditet så återgår trycket till det normala ungefär i mitten av graviditeten.

Kan man känna att blodtrycket är lågt?

– Ja, det kan svartna för ögonen när man reser sig. Det blir bättre om man lägger sig ner en stund och har benen i högläge. Lågt blodtryck är inget stort problem, men det kan vara bra att känna till att man kan ha det i början av sin graviditet, så att man tar det lite lugnare när man reser sig upp.

Kan man själv känna att blodtrycket är högt?

– Enbart högt blodtryck ger huvudvärk och yrsel som främsta symtom. Vid havandeskapsförgiftning har kvinnan, förutom högt blodtryck, även symtom som till exempel allmän sjukdomskänsla, smärta i övre delen av magen, irritabilitet.

– Den som ”bara” har högt blodtryck under graviditeten har ofta en ärftlighet för att senare i livet återigen få högt blodtryck. Högt blodtryck under graviditeten är också en riskfaktor för att utveckla havandeskapsförgiftning.

Det verkar vara större fokus på det undre trycket, varför?

– Det är oftare där man ser stora förändringar eftersom det övre trycket varierar mer. Det undre trycket är mer stabilt, därför är det mer fokus på det. Samtidigt är det övre blodtrycket lika betydelsefullt som det undre.

– Det är viktigt att veta att blodtrycket varierar
mycket, och att man ska ha haft högt blodtryck vid fler än ett tillfälle för att få diagnosen.

Är det skadligt för den blivande mamman eller barnet med högt blodtryck?

– En mild eller måttlig höjning av trycket, som en graviditet kan ge, är inte farligt. Om blodtrycket är väldigt högt kan man vara tvungen att förlösa mamman tidigare.

– Om du får någon komplikation, som havandeskapsförgiftning, kan det vara skadligt om du inte får rätt vård och behandling.

Blir man frisk från sitt höga blodtryck när barnet är fött?

– De flesta blir det. Men ett högt blodtryck är en varningsklocka som kan innebära att man bär på sjukdomen latent. För andra är det höga blodtrycket bara ett sätt för kroppen att reagera på graviditeten.

Hur följs ett högt blodtryck upp av sjukvården under graviditeten?

– Kvinnan får gå på tätare kontroller hos mödravården för att kontrollera blodtrycket. Hon får också gå på fler tillväxtkontroller. Även urinen kontrolleras. Vid havandeskapsförgiftning utvecklar man nämligen äggvita i urinen.

– Vid havandeskapsförgiftning gör man även extra ultraljud för att kontrollera tillväxten hos barnet, eftersom tillståndet medför ökad risk för att få ett litet barn. Sedan tar man ställning till om kvinnan behöver behandling mot sitt höga blodtryck. En lätt till mild havandeskapsförgiftning kan kvinnan ha graviditeten ut, däremot låter man henne inte gå över tiden till så kallad överburenhet. De allra flesta med havandeskapsförgiftning kommer igång i spontant värkarbete. I de flesta fall är det vanlig förlossning som gäller, men vid svår havandeskapsförgiftning med aggressivt förlopp kan man behöva förlösa kvinnan med kejsarsnitt.

Får man gå hos specialist-mödravården?

– Specialistmödravård betyder olika saker i olika delar av landet. Om man med det menar specialistmödravård vid ett förlossningssjukhus, kan det ibland behövas en bedömning av det höga blodtrycket där. Sedan kan oftast den vanliga mödravården ta över igen.

– En kvinna med havandeskapsförgiftning behöver inte alltid bli inlagd, det handlar om hur svår havandeskapsförgiftning hon har, samt närheten till sjukhus. Mår kvinnan inte bra behöver hon träffa en förlossningsläkare för bedömning, hon kan behöva läggas in på sjukhus.

När uppstår som regel havandeskapsförgiftning?

– I slutet av graviditeten, från vecka 34–35 i de flesta fall. I undantagsfall som tidigast från vecka 22–23.

Vilka symtom ska kvinnan själv vara uppmärksam på?

– Huvudvärk, ont i övre delen av magen, sjukdomskänsla.

Om man redan innan graviditeten äter mediciner mot kroniskt högt blodtryck, vad händer då?

– Då blir du annorlunda omhändertagen och ska gå hos en specialist som följer blodtryck och barnets tillväxt, och är uppmärksam på om du utvecklar havandeskapsförgiftning. Sedan kan medicinerna behöva justeras eftersom blodtrycket ofta sjunker till en början under graviditeten.

– Om man äter blodtryckssänkande läkemedel och planerar att bli gravid ska man kontakta sin läkare eftersom en del blodtrycksmediciner är olämpliga när man väntar barn. Blir man oplanerat gravid och äter mediciner mot högt blodtryck ska man omedelbart kontakta sin läkare av detta skäl.

Har kvinnans ålder någon betydelse för komplikationer som till exempel högt blodtryck och havandeskapsförgiftning?

– Ja, det är en av de risker man ser med fördröjt barnafödande hos kvinnor från 35 års och ålder och uppåt. Det har med hjärt- kärlsystemets åldrande att göra.

Två kvinnor berättar om sina problem med högt blodtryck under graviditeten

Sofie hade inget problem med högt blodtryck före sin första graviditet. Det låg vanligen på 120/60.

– Men i vecka 30 steg trycket, först till 140/90, och sedan mer. Fast jag mådde hur bra som helst och kände inte av det. Ändå ville min barnmorska kolla av blodtrycket två gånger i veckan. Någon mer information fick jag inte.

I vecka 34 steg det undre trycket till 95.

– Jag började känna mig yr, och blev inlagd på sjukhus, berättar Sofie. Det visade sig att jag fått havandeskapsförgiftning. Vår äldste son Johannes förlöstes med kejsarsnitt eftersom hans hjärtfrekvens gick ner.

Efter graviditeten gick Sofies blodtryck ner till ”okej nivå”, 140/80–85, beskriver hon, men inte lika lågt som hon tidigare haft.

Under nästa graviditet var trycket förhöjt från första början, det undre låg på 93 redan vid inskrivningen.

– Graviditeten blev fruktansvärd, beskriver Sofie. Jag mådde dåligt och hade huvudvärk, dessutom var jag orolig för hur bebisen mådde.

Sofie fick inte någon behandling mot sitt höga blodtryck. Och trycket sjönk sedan tillbaka till 80–85 i undre tryck, som Sofie haft innan hon blev gravid igen. Men i vecka 30, klättrade blodtrycket återigen uppåt.

– Det steg till 160/90–95, det var jättejobbigt eftersom jag så gärna ville ha en vanlig förlossning den här gången, berättar hon.

Så blev det inte. Moderkakan börjat släppa och Sofie fick en störtblödning. Hon fick åka ambulans till förlossningen.

– På väg in till förlossningen var blodtrycket uppe i 160/100. Även den här gången blev jag sövd och snittad.

Vid efterkontrollen låg blodtrycket fort­farande högt, 160/90.

– Jag kände av mitt höga blodtryck, blev yr och fick lägga mig ner ibland, säger Sofie.

Sofie efterlyser mer information om varför just hon drabbats av dessa komplikationer under graviditeten.

– Jag vågar inte skaffa fler barn fast jag gärna skulle vilja. Det har ju trots allt slutat bra två gånger – en tredje gång skulle det kanske inte göra det.

 

”Barnmorskan var mer orolig än jag” – hennes blodtryck steg under graviditeten

Många i Emmelis släkt har högt blodtryck. Därför blev hon inte orolig när även hennes blodtryck steg under graviditeten.

När Emmeli var i mitten av sin graviditet upptäckte barnmorskan på den vanliga rutinkontrollen att Emmeli hade lite högt blodtryck.

– Vi har högt blodtryck i släkten så mitt går lite upp och ner. Jag hade vid något tillfälle innan graviditeten lite högt också, 130/90, säger Emmeli.

– Jag kände inte av mitt höga blodtryck, tror jag. Var kanske lite uppe i varv och lite yr emellanåt. Men det kan man ju bli av graviditeten i sig också.

Emmeli blev inte stressad över sitt förhöjda blodtryck. Det blev däremot hennes barnmorska.

– Hon hade inte så bra koll på mitt höga blodtryck, tycker Emmeli. Hon blev stressad varje gång det var lite högt, slog i en massa pärmar och ville skicka mig till en specialist.

Barnmorskans oro smittade av sig på Emmeli.

– Jag tyckte det var jobbigt att hon blev så stressad och försökte sjukskriva mig, fast jag inte ville. Hon skickade mig även på flera extra ultraljud fast allt var okej. Bebisen var på millimetern en standardbebis.

– Det blev jobbigt att gå till mvc varje vecka för att mäta blodtrycket. Jag funderade på att byta barnmorska. Men det löste sig av sig självt. Jag fick gå till en annan när min ordinarie barnmorska var sjuk, och sedan fortsatte jag att gå hos henne.

Emmeli säger att blodtrycket är hennes känsliga punkt, att det åker upp och ner. Ett tag var det under graviditeten uppe i 140/110, men behandlades inte.

– Det betraktades som inom det acceptabla, och berodde inte på havandeskapsförgiftning, säger Emmeli.

Direkt efter förlossningen sjönk blodtrycket.

– Någon förklaring till mitt höga blodtryck gavs inte. Jag tror själv att det är ärftligt. Jag går till min husläkare och kollar trycket med jämna mellanrum, men äter inga mediciner, säger Emmeli.

– Jag är inte avskräckt från att bli gravid igen, säger hon, det är värt att få lite högt blodtryck när man väntar barn. Den enda oro jag kände var för att det skulle vara havandeskapsförgiftning. Men högt blodtryck kan ju vara ett symtom på att man har havandeskapsförgiftning, det är ju inte orsaken till att man får det.

Artikeln publicerades 2007.