Viktig info för gravida: Plastmattor avger farliga ftalater

Gravida som bor där det finns plastmattor av PVC har högre halter av ftalater i urinen. Det visar en svensk forskningsstudie.

Hur påverkas vi människor av att utsättas för hormonstörande ämnen tidigt i livet? Det vill forskarna bakom Selma-studien (läs mer nedan) ta reda på.

I en delstudie inom Selma-studien har en grupp forskare från Karlstads universitet undersökt om gravida som bor i hem där det finns golvmattor av materialet PVC bär spår av ftalater. Ftalat är ett hormonstörande ämne som används för att göra plast mjuk och som ofta finns i golvmattor. Ämnet är inte bundet till materialet utan läcker långsamt ut i omgivningen. Därför kan man hitta ftalater i till exempel damm inomhus.

Plastgolv gav högre halter

Kvinnorna i studien, som samtliga var i ett tidigt skede av graviditeten, fick besvara en enkät om vilka golvmaterial som fanns i sovrum och kök, samt lämna ett urinprov. Resultatet visar att gravida kvinnor som bor i hem med PVC-golv hade högre halter av metaboliter* från tre ftalater jämfört med kvinnor som har andra golvmaterial hemma, som till exempel trä och linoleum. Forskarna upptäckte också att det finns ett samband mellan antalet golv av PVC och mängden ftalater; ju fler rum med plastmatta desto högre halter av ftalatmetaboliter uppmättes hos de gravida.

Alla gravida visade spår av ftalater

Men även kvinnor som inte bor i bostäder med PVC-golv hade spår av ftalatmetaboliter i sin urin. Det visar på att dessa kemikalier – trots sin farlighet – används, menar forskarna bakom studien, samt att dessa ftalater går att koppla till plastmattor av PVC. En annan viktig aspekt, menar forskarna, är att även om kemikalierna inte längre används inom industrin så kan en golvmatta ligga i över 30 år innan den byts ut – vilket säger något om problemet med att introducera farliga kemikalier i produkter med lång livslängd.

Artikeln fortsätter under bilden.

Närbild på graviditetstest som kvinna som sitter på en toalettstol håller i sin hand.

Foto: Shutterstock

Vissa ftalater misstänks vara hormonstörande och kan göra det svårare att bli gravid.

I en tidigare intervju i Vi Föräldrar har Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, kallat varningarna om hormonstörande ämnen i plastföremål för ”skrämselpropaganda”.

Porträtt av professor Christina_Ruden

Foto: Eva Dalin

Christina Rudén, professor i toxikologi vid Stockholms universitet.

Christina Rudén, du är professor i toxikologi vid Stockholms universitet och forskar om hälsoriskerna med hormonstörande ämnen. Vad säger du om det?

– Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi. Hon är inte utbildad toxikolog. Varför hon uttalar sig så okunnigt och kategoriskt om kemikalierisker är en gåta.

Är det så att vi vet att ämnen kan vara hormonstörande för människor – eller har detta bara setts i djurförsök?

– När det gäller hälsorisker med kemikalier så lägger vi oftast ett ”pussel” med data från cellförsök, djurförsök, och ibland, när sådana finns, epidemiologiska studier på människor. Mängden bevis för olika kemikalier och olika effekter varierar, men generellt har vi en mycket god vetenskaplig grund för att säga att hormonstörning kan ske även hos människor.

Hur ska man tänka om man är gravid och bor i ett hem med plastmattor av PVC?

– Det är viktigt att komma ihåg att kemikalierisker är komplexa och beror dels på den sammantagna exponeringen, och dels på känsligheten hos den som exponeras. Halterna av hormonstörande ämnen i olika produkter är generellt sett låga, men å andra sidan är det många ämnen vi exponeras för varje dag hela livet. När det gäller hormonstörning så vet vi också att foster och barn är känsligare än vuxna. WHO drog slutsatsen 2012 att riskerna med hormonstörande ämnen sannolikt är underskattade. Om man blir jätteorolig så kan man ju först undersöka om det verkligen är PVC-mattor man har hemma, och i så fall se om det är möjligt att byta ut dem, säger Christina Rudén.

LÄS MER om hälsa under graviditeten  

Vad är en ftalat?

Ftalat är ett ämne som kan användas för att göra plast och gummi mjukt. Vissa ftalater är hormonstörande. Ett hormonstörande ämne är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.
Källa: Kemikalieinspektionen

Det här är Selma-studien

Selma-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. Projektet följer drygt 2 000 mor- och barn-par, från tidig graviditet över förlossning och uppåt i åldern för barnen, där man samlar in data för den gravida kvinnan och förlossningen och senare för barnet. Mätningar av en rad hormonstörande ämnen i blod och urin från cirka 2 300 gravida kvinnor visar att ett tjugotal hormonstörande ämnen kunde hittas i urin eller blod hos alla de 2 300 kvinnorna. Studien genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, landstinget i Värmland och Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper.

Fotnot*: Ftalatmetaboliter kallas de ämnen som bildas när kroppen bryter ned ftalater.