Kan höga ljud skada barnet i magen?

Kan fostret ta skada av att man som gravid går på konsert? Utifrån den senaste forskningen vet man faktiskt inte säkert.

Gå på konsert som gravid?

Jag är gravid i vecka 22 och planerar att gå på en rockkonsert om två veckor.

Jag undrar nu om fostret på något sätt kan ta skada av detta. Är ljudnivån för hög? Vi kommer inte att stå långt fram.

/Emma

Höga ljud kan påverka barnet

”Fostret är delvis skyddat mot ljud utifrån, men höga ljudnivåer passerar bukväggen och in till fostret. Studier har visat en ökad risk för bland annat hörselskada och låg födelsevikt hos barn vars mödrar utsatts för långvarig exponering av höga ljudnivåer under graviditeten.

Det är ännu oklart hur långvarig exponering som krävs för hälsoeffekter och när under en graviditet höga ljudnivåer kan vara skadliga. Därför går det i dagsläget inte att säga om en enstaka rockkonsert är skadligt för fostret eller ej.”

/Jenny Selander, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet