Mellan 1 på 8 000 förlossningar till så låga siffror som 1 på 80 000 förlossningar drabbas av fostervattenemboli. Men det kan vara väldigt farligt.

Fostervattenemboli som diagnos

Jag skulle vilja veta vad fostervattenemboli är och hur det uppkommer.

Vid min senaste förlossning gick det lite galet och jag slutade andas, fick en urakut förlossning med hjälp av underbara läkare och sköterskor.

De uteslöt en det ena än det andra och till slut fanns bara fostervattenemboli kvar som diagnos. Vi fick veta att det är ovanligt och att det inte var säkert att det var det jag drabbats av.

Nu har jag återhämtat mig och vill veta vad detta är.

Vill gärna veta mera!

Svar: Väldigt ovanligt och fostervatten kommer in i mammans blodkärl

Fostervattenemboli är väldigt ovanligt. Det nämns siffror från allt mellan 1 på 8 000 förlossningar till så låga siffror som 1 på 80 000 förlossningar.

Namnet kommer från att man tror att det orsakas av att fostervatten under förlossningen, eller strax efter det att barnet är fött, kommer in i mammans blodkärl och blodcirkulation.

Fostervatten innehåller många äggviteämnen och partiklar som när de hamnar i mammans blodbana tros orsaka den otroligt snabba och plötsliga reaktion som man kan se hos mamman. Man ser ett snabbt insjuknande där mamman slutar andas, ibland kombinerat med hjärtstillestånd. Sedan får mamman koagulationsrubbningar som måste behandlas för att undvika stor blödning eller blodproppar. Självklart är det då viktigt att det går fort att få den hjälp man behöver med snabb akutvård med hjärt- lungräddning.

I vetenskaplig litteratur tolkas detta svåra tillstånd ibland som en mycket svår allergisk reaktion, en så kallad anafylaktisk reaktion, på fostervatten. För att på ett bra sätt få förklarat vad du drabbades av behöver du nog kontakta den förlossningsklinik där du blev förlöst.

Maria Sennström, gynekolog