Fördelar med att adoptera – enligt forskaren

IVF behöver inte vara förstahandsvalet vid ofrivillig barnlöshet. Det finns goda skäl att föreslå adoption direkt, menar professor Marie Berg.

Par som adopterar barn efter en eller flera miss­lyckade provrörsbefruktningar har högre livs­­­kva­litet än både barnlösa par och par utan infertilitets­problem. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin där 979 kvinnor och män i Västra Götalandregionen intervjuats om sin livskvalitet fem år efter en IVF-behandling.

Studien har jämfört par vars behandling misslyckats, par vars behandling resulterat i barn, par som inte har någon infertilitetsproblematik samt par som efter ­resultatlös IVF-behandling valt att adoptera.

Studien visar att livskvaliteten, mätt som psykologiskt välbefinnande och känsla av sammanhang, skattas högst av de par som adopterat.

Lägst livskvalitet hade gruppen vars IVF-behandling inte resulterat i barn och som fortfarande levde barnlösa.

– Det här visar att livskvaliteten är starkt kopplad till barn, oavsett om de tillkommit genom graviditeter, ­genom adoption eller genom att man träffat en partner som redan har barn och fått bonusbarn, säger Marie Berg, professor vid Sahlgrenska akademin.

– Och vi ser att det kan vara viktigt att ta upp alternativet adoption redan från början när par söker för ofrivillig barnlöshet, särskilt som vi nu kan referera till att adoption ger god livskvalitet. Idag tas diskussionen om adoption ofta upp först när flera IVF-behandlingar ­misslyckats.