Kan man verkligen vara säker på att vare sig fostret eller den gravida mamman påverkas negativt av alla mediciner? Det undrar en orolig mamma som tagit både Furudantin och Bricanyl.

Åt jag för mycket medicin som gravid?

Under min graviditet drabbades jag nästan ständigt av urinvägsinfektioner, något som jag i vanliga fall aldrig får. Läkarna skrev då ut Furadantin. Först en dos, och sedan ytterligare en. I slutet av graviditeten hade jag så kraftiga sammandragningar att jag först fick äta Bricanyl i två månader för att livmodern skulle slappna av. Men jag fick också äta Furadantin i ytterligare tre månader i sträck ända fram tills förlossningen satte igång.

Furadantinet, i kombination med graviditeten, gjorde att jag kräktes nästan oupphörligt i nio månader samtidigt som Bricanylen gav en ständig känsla av lätt berusning.

Då kändes det mest skönt att bli omhändertagen av människor som vet vad de gör, men nu i efterhand kan jag fundera på om det verkligen är bra att som gravid äta så mycket medicin. Kan man verkligen vara säker på att vare sig fostret eller den gravida mamman påverkas negativt av alla mediciner?

Ylva

Svar: Vid urinvägsinfektion är det viktigt att behandla

Under graviditet är det vanligare än annars att man drabbas av urinvägsinfektion. Symtomen är inte så tydliga under en graviditet, varför det är vanligare att man kan få en uppåtstigande infektion till njurbäckenet. Har man flera infektioner löper man en högre risk att få en njurbäckeninfektion, vilket kan bli ett mycket allvarligt tillstånd om den förblir obehandlad.

Eftersom urinvägsinfektioner ger så få symtom under graviditet görs det regelbundet urinodlingar vid de rutinmässiga besöken på MVC.

En urinvägsinfektion leder ofta till sammandragningar av livmodern. Om man har mycket sammandragningar kan livmoderhalsen påverkas och därmed öka risken för en förtidig förlossning.

Om man har upprepade urinvägsinfektioner, mer än två till tre under en graviditet, brukar man rekommendera förebyggande antibiotikabehandling med lågdosantibiotika, till exempel Nitofurantoin 50 mg per dag. Detta för att minska risken för en komplicerande njurbäckeninflammation, en så kallad uppåtstigande infektion hos modern.

Furadantin är ett sedan många år väl beprövat och använt urinvägsantibiotikum. Man har inte sett några risker för fostret med denna behandling, däremot kan kvinnan må illa. Det är sällsynt med allergiska reaktioner.

Bricanyl ges för att minska förvärkar. Oftast ges det på sjukhus om man har ordentliga sammandragningar, och ibland fortsätter man att rekommendera det vid behov om modern vistas i hemmet. Sammandragningar som ej ger någon påverkan på livmoderhalsen behandlas sällan med Bricanyl.

Ragnhild Hjertberg, gynekolog