Bäst att avstå helt från alkohol när du är gravid

Nu finns det forskning på att även små mängder alkohol kan påverka fostret negativt. För att vara på den säkra sidan är det bäst att avstå helt och hållet från alkohol som gravid.

Alkoholkonsumtionen bland europeiska unga kvinnor ökar och detta leder till en oro för att man ska etablera en vana som är svår att gå ifrån om man skulle bli gravid.

2004 gjordes en undersökning som visar att cirka 30 procent av svenska kvinnor inte avstår helt från alkohol under graviditeten.

I undersökningen uppgav de gravida kvinnorna att de hade druckit ett till fyra glas vin i veckan under graviditeten.

Det finns vetenskapligt stöd för den svenska rekommendationen om att gravida kvinnor bör avstå helt från alkohol. Folkhälsoinstitutet har gjort en grundlig genomgång av den forskning som finns avseende ett lågt intag av alkohol under graviditet.

Forskare Sara Holmgren har funnit ett samband med mammans drickande under graviditeten och barnets beteende och psykiska hälsa. Barnen var mer hyperaktiva, hade känslomässiga problem och svårare med uppmärksamhet, uppförande och kamratkontakter.

Sven Bremberg, docent och chef för Folkhälsoinstitutets avdelning för barn och ungdomars hälsa anser att resultatet bekräftar att det bästa är att inte dricka alls under graviditeten, speciellt som det inte går att fastslå någon absolut lägstagräns vad gäller alkolhol och graviditet.

Källa SvD.