Allt fler gravida är överviktiga

Svensken blir fetare och fetare och i dag lider en fjärdedel av alla gravida av övervikt. Men det är inte helt oproblematiskt när man skaffar barn. Övervikt hos mammor kan medföra en hel del risker, både under graviditeten och förlossningen. 

Sedan 1995 har BMI (body mass index ett sätt att räkna ut fetma på) hos förstföderskor såväl som omföderskor ökat dramatiskt. År 2010 hade 25% av samtliga mödrar övervikt. Många har också direkt problem med fetma, hela 13%.  Det genomsnittliga BMI:t för omföderskor var 1993 runt 23,9 för att 2009 stiga till över 25, som räknas som övervikt. Normalvikt är när man håller sig mellan sifforna 18,5 till 24,9. Se hur du räknar ut BMI i faktarutan.
    Skillnad i vikt är också geografisk. De gravida som bor i storstadsområdena har lägre BMI än de som bor i till exempel Västernorrland och Dalarna, där gravida har högst BMI i hela landet.
   Övervikt är inte helt problemfritt om man vill skaffa barn. Det ökar risken för att få bland annat graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning. Om modern är överviktig ökar också risken för att hon ska föda stora barn, vilket i sig kan orsaka långdragna förlossningar, ökar risken för kejsarsnitt med komplikationer och andra förlossningsskador.

Källa: Socialstyrelsen