Ultraljud under graviditeten – kan det vara farligt?

Ett extra ultraljud för att kolla barnets kön? Eller för att få fina bilder eller en film på fostret? Läs det här först.

Alla gravida erbjuds en ­ultraljudsundersökning, oftast i graviditetsvecka 15–20. Det främsta skälet är att fastställa en tid för ­barnets födelse, men man tittar också efter hur moderkakan ligger och om det finns fler än ett foster i magen. Man kan dessutom se vissa missbildningar och skador.

Men kan undersökningen i sig vara skadlig?

”Risk för neurologisk påverkan”

Ultraljudsundersökningar betraktas allmänt som riskfria, men vid felaktig ­användning kan de orsaka skadlig ­uppvärmning av fostret, konstaterar ­Strål­säkerhetsmyndigheten. Dessutom har statistiska studier visat att det kan finnas risk för neurologisk påverkan på foster. Till exempel skulle upprepade ultraljudsundersökningar kunna minska sannolikheten för högerhänthet hos barnet.

Även om vänsterhänthet och tvåhänthet varken är fel eller innebär någon hälsorisk, anses observationerna antyda att fostrets utveckling skulle kunna påverkas vid upprepade ultraljudsundersökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommen­derar därför att foster bara ska exponeras för ultraljud när det finns ett medicinskt syfte, och när ­nyttan med undersökningen är ­större än risken för skadliga effekter. Om anledningen inte är medicinsk avråder man ­gravida från att göra ultraljud för att ta ­bilder och spela in filmer av fostret, och/eller för att bestämma fostrets kön.

LÄS OCKSÅ: Fosterrörelser – därför är de viktiga

”Kritisk till utvecklingen”

Mia Ahlberg, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet, instämmer i rådet.

– Vi tycker inte att man ska göra några undersökningar eller ingrepp som inte är medicinskt motiverade. I många länder, till exempel Tyskland, görs det ­numera väldigt många ultraljud under ­graviditet – men inte för att det har någon medicinsk nytta. Det är business. Det genererar pengar till dem som utför ultraljuden.

Under senare år har även mottagningar i Sverige erbjudit extra ultraljudsunder­sökningar, ibland till en kostnad, trots att det inte finns medicinska skäl.

– Det är något helt annat än sjukvård. Jag ställer mig kritisk till den utvecklingen, säger Mia Ahlberg.

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer om ultraljud vid graviditet:

  • Diagnostiskt ultraljud på foster ska bara utföras när den medicinska nyttan är större än förutsebara risker. Det gäller även när ultraljud används vid undervisning och forskning.
  • Ultraljud på foster ska bara utföras av legitimerad personal, väl utbildad och tränad inom ultraljudsdiagnostik.
  • Ultraljud ska inte användas för att ta bilder och spela in filmer av fostret, av någon annan anledning än medicinsk.
  • Ultraljud ska inte användas för att bestämma fostrets kön, av någon annan anledning än medicinsk.

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer grundas bland annat på internationella riktlinjer.

Här hittar du fler artiklar om:


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren
NUVARANDE Ultraljud under graviditeten – kan det vara farligt?
NÄSTA Hur får mitt barn en bra inskolning på förskolan?