Svininfluensa ger inte fosterskador

Är du gravid är risken fyra gånger större att du ska bli allvarligt sjuk av svininfluensa jämfört med någon som är lika gammal som du men inte gravid.
Men det är mamman som riskerar att bli sjuk, influensan ger inte fosterskador.

– Kontentan är att man som gravid ska vara extra försiktig, men att de allra flesta inte kommer att bli allvarligt sjuka, säger Andreas Heddini, läkare och biträdande statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet, SMI.

Vi har haft pandemier förut. 1918 var det Spanska sjukan, 1957 influensan Asiaten och 1968 kallades influensan för Hongkong. Då och då riskerar jordens befolkning att drabbas av en influensa som ingen tidigare har haft och som därför sprider sig snabbt över världen. Vid varje influensavåg har gravida riskerats att drabbas hårdare än den övriga, friska befolkningen.
– Svininfluensan är en ny virusvariant. Det innebär att ingen har immunitet mot den och många i samhället riskerar därför att bli sjuka. Men som tur är ger den här influensan, för de allra flesta, milda symptom. Det är därför den beskrivs som mild, men ändå klassas som en pandemi, säger Andreas Heddini.

Milda symptom innebär hosta, hög feber och ont i muskler och leder, ungefär som en svårare förkylning. Men i vissa fall kan infektionen leda till lunginflammation som kan ha orsakats av både virus och bakterier. Influensan kan även ge diarré. Och vissa kan bli så sjuka att de, på grund av vätskebrist, kan behöva behandlas med dropp på sjukhus.

Bara för att man är gravid löper man inte risk att smittas lättare än andra av svininfluensan. Men om man däremot blir smittad och är gravid, så riskerar man lättare att få allvarliga följdsjukdomar. I augusti flögs en skotsk gravid kvinna till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för att få behandling för sin svininfluensa då hon insjuknat i svår lunginflammation. Men i slutet av månaden hade hon tillfrisknat, och skrevs ut från sjukhuset.
– Man har sett i studier att gravida främst riskerar att få allvarliga följdsjukdomar i andra och tredje trimestern, alltså mellan 3:e och 9:e månaden av graviditeten, konstaterar Andreas Heddini.

Men varför är risken större att bli sjuk av svininfluensan om man är gravid?
– När man är gravid är man generellt känsligare för att drabbas av infektioner. Det är för att immunförsvaret ställer om och är nedpressat hos mamman eftersom hon har en främmande kropp inom sig, det vill säga barnet. Om immunförsvaret inte var nedpressat skulle mamman stöta bort barnet, säger Andreas Heddini.

Är det fostret eller mamman som viruset är farligt för?
– Det är mamman som riskerar att bli allvarligt sjuk. Men om svininfluensan gett upphov till spontana aborter eller om den bidragit till att barn fötts för tidigt, det vet vi inte i dagsläget. Men svininfluensan i sig ger inte fosterskador.

Vad kan man själv göra för att inte bli sjuk?
– Det gäller att sköta sin handhygien, gärna använda handsprit före måltider, undvika sjuka personer, vaccinera sig mot svininfluensan och framförallt inte klia sig i ögon, näsa och stoppa fingrarna i munnen eftersom viruset kan ta sig in i kroppen på det sättet.

Vad ska man göra om man är gravid och misstänker att man fått svininfluensan?
– Sök vård, testa dig för sjukdomen och ta den antivirala medicin som läkaren skriver ut, säger Andreas Heddini.

Staten har valt att ge hela den svenska befolkningen två doser av vaccin. Socialstyrelsens rekommendation i nuläget (i början av september) är att gravida ska vaccineras först tillsammans med andra riskgrupper, som kroniskt sjuka. Två veckor efter första dosen har personen ett visst skydd mot influensan. Efter tre veckor ges den andra dosen. I vanliga fall rekommenderas gravida inte att ta den årliga vaccineringen mot influensan. Men här har risken att drabbas av allvarliga sjukdomar vägt tyngre i bedömningen än eventuella biverkningar av vaccineringen.
– Biverkningar av vaccineringen är de vanliga som smärta vid nålsticket, huvudvärk, trötthet och ibland illamående, konstaterar Andreas Heddini.

Enligt SMI har djurstudier gjorts som visar att vaccinet inte ska vara farligt, vare sig för den gravida mamman eller fostret. Däremot finns det i dagsläget inga studier som gjorts om vilka långtidsbiverkningar som vaccinet kan ge.

Hur de olika länderna i världen har valt att agera kring vaccineringen av gravida är olika, uppger Andreas Heddini. USA ska till exempel under hösten vaccinera alla sina gravida, detta efter att landet haft flera dödsfall bland gravida som insjuknat i svininfluensan.

En pandemi har ofta två olika vågor av sjukdomen. I höst väntas den första vågen av sjukdomen svepa över världen. I Australien, Nya Zeeland och Chile har denna första våg klingat av. Vågen når ofta sin kulmen efter 1,5 månad. Men det är rädslan för den andra vågen som gör att så många länder vill vaccinera sin befolkning.
– Vid tidigare pandemier har vi sett att den första vågen är lindrig för att sedan få en andra, mer aggressiv våg. Så var det exempelvis med Spanska sjukan. Vad som skiljer nu från då är att vi den här gången hinner vaccinera vår befolkning innan den andra vågen av sjukdomen kommer, säger Andreas Heddini.

Men hur gör man som gravid om man har småbarn på dagis? Är risken för svininfluensan ett tillräckligt starkt skäl för att låta barnet vara hemma?
– Jag tycker själv att är man gravid så ska man fortsätta att arbeta och inte låta barn som vanligtvis går på dagis vara hemma i förebyggande syfte. Det skulle bli ohållbart. Men däremot ska man vara extra noga med handhygienen och uppsöka vård om man som gravid blir sjuk. Den som är extra orolig kan gå in på SMI:s hemsida, som vi uppdaterar hela tiden.

Gravida får ta de antivirala läkemedlen Tamiflu och Relenza och de kan även användas av mammor som ammar. Små barn kan inte få Relenza men däremot Tamiflu.
– Barn under 2 år kräver en extra noggrann bedömning av läkare, då behandlingen av dem på flera sätt kan vara besvärlig. Det finns därför skäl att avvakta provsvar innan en behandling inleds, förklarar Andreas Heddini.

Ska en gravid som får svininfluensan alltid ta antiviral medicin?
– Det kan bara behandlande läkaren avgöra, men riktlinjerna är att de ska vara frikostiga med behandling. Så om man är väldigt orolig så kan man som gravid få medicin. Den antivirala medicinen dödar viruset och förkortar sjukdomstiden.

De föräldrar som får barn under hösten, ska de stanna hemma med sina barn för att undvika smitta?
– Det är inte så att man ska undvika att överhuvudtaget gå ut men de första veckorna efter att barnet är fött så är man ju ändå hemma mycket och kokoonar. Influensan kanske kan göra att man stannar hemma lite mer. Jag skulle undvika stora folksamlingar och personer som är förkylda under den första tiden. Men det finns ingen anledning till överdriven rädsla, säger han.

Det finns studier som talar för att barn som ammas kan ha ett visst skydd mot influensan om deras mamma vaccinerats mot influensan. Amningen i sig är heller inte farlig om mamman har svininfluensa, viruset smittar inte genom bröstmjölk. Däremot är det viktigt att tvätta händerna före amningen och att inte hosta eller nysa på spädbarnet.
 

VANLIGA FRÅGOR OM INFLUENSAN

Hur sprids smittan?
– Via droppar från saliv, nysningar och hosta och det krävs nära kontakt för att bli smittad. Viruset kan även sitta fast på olika ytor.

Måste jag vaccinera mig?
– Nej, vaccineringen är frivillig

Varför ska jag vaccinera mig?
– För att skydda dig själv och andra. Desto fler som vaccinerar sig, desto mindre virus kommer det att finnas ute i samhället.

Hur kommer vaccineringen gå till?
– Alla kommer att kallas till mvc, vårdcentraler eller företagshälsovård beroende på var du bor.

Vilka är riskgrupperna som kommer att vaccineras först?

– Sjukvårdspersonal, gravida kvinnor och personer med vissa kroniska sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, svår diabetes, nedsatt immunförsvar, och hiv.

Vad gäller för vaccinering av barn?

– För i övrigt friska barn gäller vaccinering från 3 års ålder. Barn som tillhör riskgrupper kan vaccineras från 6 månaders ålder.

Vem kommer inte kunna vaccinera sig?
– Den som har svår äggallergi eftersom rester kan finnas kvar i vaccinet från tillverkningen.

Källa: SMI, Läkemedelsverket


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren
NUVARANDE Svininfluensa ger inte fosterskador
NÄSTA ”Jag tvekade inte att vaccinera mig”