När på dygnet föds flest barn?

Undrar du när bebisen kommer? Flest barn föds i timmarna mellan natten och gryningen. Det visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt Vi Föräldrar.

Föds flest barn på natten?

Vilken tid på dygnet föds flest barn? Om man utgår från samtliga förlossningar är det minst vanliga att bebisar föds omkring klockan 7 och 8 på morgonen. Det visar statistik som Socialstyrelsen har tagit fram åt Vi Föräldrar. Vanligast är det att bebisar föds mellan klockan 8 och 9 på morgonen. Och det näst vanligaste är att de föds mellan klockan 9 och 12 på förmiddagen.

– Men det beror på att planerade kejsarsnitt gärna förläggs till förmiddagen, säger Henrik Nordin, utredare och statistiksamordnare på Socialstyrelsen.

Läs också: När kommer bebisen? Kanske inte när du tror

När man enbart tittar på förlossningar som har startat spontant ser statistiken annorlunda ut.

– Då är det en liten, liten övervikt för timmarna mellan klockan 3 på natten och 6 på morgonen – men skillnaden mellan timmarna är liten, säger Henrik Nordin.

Vid spontana förlossningar är det minst vanligt att barn föds mellan klockan 21 och 22 på kvällen.

När kommer bebisen? Så här ser statistiken ut

* Förlossningar som har satt igång spontant (planerade kejsarsnitt och igångsatta förlossningar ingår alltså inte).

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 3/2017 

NUVARANDE När på dygnet föds flest barn?
NÄSTA Autism – hur tidigt kan man upptäcka autism hos barn?