Gör medicinen barnen sterila?


Gör medicinen barnen sterila?

Fråga

Jag har en fråga angående läkemedlet Duvadilan (isoxsuprine) och infertilitet.

När min mamma 1965 gick två veckor över menstiden fick hon blödningar. Hon fick Duvadilan och blödningarna slutade och graviditeten fortskred. I vecka 34 fick hon åter Duvadilan. Hon födde sedan en välskapt flicka, en av mina systrar.

Häromdagen pratade vi om detta och en annan av mina systrar berättade att rättsliga processer startat i Frankrike, för att kvinnor som fått i sig detta läkemedel som foster, via modern, blivit sterila. Känner du till något om detta?

Sara

Svar

Det preparat du frågar om tillhör den läkemedelsgrupp som kallas betastimulerande läkemedel. En av dess effekter är att det verkar avslappnande på livmoderns muskulatur. Det är därför man har använt det som behandling vid hotande missfall tidigt i graviditeten samt för att bromsa ett för tidigt värkarbete vid hotande förtidsbörd senare under graviditeten. Dock har man inte kunnat se att preparatet isoxsuprine säkert kan hämma för tidigt värkarbete.

I Sverige används inte detta preparat utan andra betastimulerande preparat som terbutalin (Bricanyl). Att isoxsuprine skulle öka risken för infertilitet framkommer inte i de artiklar och produktbeskrivningar jag har tagit del av och känner till.

Det är inte alls säkert att din syster har problem att bli gravid. Jag tror dock att det är klokt att hon tar kontakt med en gynekolog för bedömning, samt för att få råd och stöd.

Maria Sennström