Fler allvarliga bristningar

Andelen kvinnor som får allvarliga bristningar vid förlossningar har fördubblats.

År 2003 fick 3 211 nyblivna mammor så kallad sfinkterruptur, en komplikation som innebär att kvinnan vid förlossningen spricker så mycket att analområdet skadas, vilket i sin tur också kan innebära att hon får problem med att hålla avföring eller gaser.

2003 års siffra innebär en fördubbling av andelen sfinkterrupturer – från 2 procent ett decennium innan till 4 procent.

Ökningen antas bero på noggrannare diagnoser, ökad användning av bedövning och större barn. Men samtidigt är variationen mellan olika sjukhus stor, vilket tyder på att även annat spelar in.

På sjukhus där antalet sfinkterrupturer har sjunkit arbetar man aktivt med så kallad perinealskydd, en nygammal metod som innebär att barnmorskan håller emot mellangården med händerna när barnets huvud kommer ut.

Källa: DN