Kejsarsnitt ska studeras

Forskaren och barnmorskan Ingegerd Hildingsson vid Mittuniversitetet får 4,5 miljoner kronor för att studera varför så många kejsarsnitt görs utan medicinsk anledning.

Tidigare har men menat att det framför allt är högutbildade storstadskvinnor med kontrollbehov som väljer planerat kejsarsnitt, men ett nationellt intervjuprojekt med gravida kvinnor som Ingegerd Hildingsson har deltagit i ger en annan bild: De som föredrog kejsarsnitt gjorde det inte av kontrollskäl, utan för att de var förlossningsrädda, hade negativa erfarenheter av vaginala förlossningar eller hade fött med kejsarsnitt tidigare.

I det nya forskningsprojektet ska både män och kvinnor i Västernorrland tillfrågas om sina förväntningar och erfarenheter kring förlossning.
– Vi vet att många män är förlossningsrädda, säger Ingegerd Hildingsson.

Källa: Sundsvalls tidnings internetupplaga