Förlossning – så går det till

Öppningsskede, utdrivningsskede och efterbördsskede – här kan du läsa om vad som händer under förlossningen – och om hur det kan kännas att föda barn vaginalt.

Förlossningen delas in i tre skeden: öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet.

Vi har, med hjälp av barnmorskan Gudrun Abascal, tagit reda på vad som händer i varje förlossningsskede, för både kvinnan och barnet.

Läs mer om öppningsskedet, utdrivningsskedet och efterbördsskedet här.

Texterna är baserade på Vi Föräldrars stora bok om barn (2015)

Läs också: