Föda hemma – vad anser barnmorskan?

Marietta Thunström har arbetat 30 år som barnmorska och började arbeta med hemförlossningar 1996. Så här säger hon om hemförlossningar:

Hur går en hemförlossning till?
– De flesta kontaktar mig väldigt tidigt i graviditeten. Hos mig får man även gå i mödravård, då lär familjen känna mig. Det är viktigt att man trivs med sin barnmorska, och gör man inte det får man förstås byta.

– Om förlossningen startar normalt, mellan vecka 38 och 42 ringer kvinnan till sin barnmorska när det är dags att föda.

– Särskilt förstföderskor kan ha svårt att veta när de ska ringa. Den som väntar andra barnet och haft en snabb första förlossning, uppmanar vi att ringa in på en gång när det satt igång, säger Marietta.

I Stockholm kan man man få bidrag till sin hemförlossning om man har två hembarnmorskor hos sig.

– Två par ögon ser alltid mer än ett  och det är en trygghet både för oss och för kvinnan att vi är två barnmorskor på plats.

Vilka risker finns det med att föda hemma?
– Det finns ingen forskning som visar att det skulle vara farligare att föda hemma än på sjukhus, säger Marietta som tycker att risktänkandet är överdrivet.

Marietta och de andra hembarnmorskorna har med sig instrument som behövs under förlossningen och kan till exempel stoppa blödningar, men om något akut händer åker de in till närmaste sjukhus.

– Man känner tidigt om en hemförlossning går bra eller inte, men jag har faktiskt aldrig varit med om att något akut hänt, säger Marietta.

Ibland händer det att en födande kvinna själv väljer att åka in till sjukhusets förlossningsavdelning om förloppet blir väldigt utdraget eller om hon vill ha smärtlindring.

Vilken smärtlindring kan man få hemma?
– Hembarnmorskor har ingen medicinsk smärtlindring med oss, däremot kan vi använda oss av till exempel sterila kvaddlar, massage och varma bad.

– Vatten ger avslappning och hjälper till att motverka bristningar eftersom trycket mot huden inte blir lika hårt i vattnet.

De som väljer att föda hemma känner ofta en trygghet i att slippa åka in till sjukhuset, vilket i sig kan leda till en snabbare och mindre smärtsam förlossning.

– Om man blir stressad av att byta miljö under värkarbetet kan det leda till att adrenalinet gör att värkarna stannar av. Det händer att värkarbetet avstannar när en kvinna kommer in till förlossningen.