Hur säkert är det att föda hemma? Vi frågade förlossningsläkaren Karin Pettersson.

Bilder på hemförlossningar är vanliga i sociala medier. Men hur säkert är det att föda hemma?

Vi har pratat med Karin Pettersson, förlossningsläkare på kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och en av dem som hanterar de ansökningar om hemförlossningar som kommer in till Stockholms läns landsting.

Många säger att det inte är lika säkert att föda hemma som att föda på sjukhus. Håller du med om det?

– Vid vissa förlossningar inträffar oväntade händelser, som att barnet fastnar, att det uppkommer en stor blödning och så vidare. I dessa fall är det säkrare att befinna sig på ett sjukhus, med snabb tillgång till läkare och all utrustning. Men vi gör ju en väldigt noggrann bedömning av de kvinnor som vill föda hemma och i de fall vi gör bedömningen att risken för komplikationer är väldigt låg, det vill säga att det med allra största sannolikhet kommer att bli en okomplicerad förlossning, är det väldigt små risker förknippat med att föda hemma, säger Karin Pettersson.

– Och landstinget i Stockholm finansierar bara hemförlossningar för omföderskor, bland annat för att den första förlossningen ofta är mer långdragen och tuffare för mamman.

Är det säkrare att föda på sjukhus? Vad säger statistiken?

– Eftersom vi har så få hemförlossningar i Sverige är det svårt att få ihop ett material som är jämförbart med det stora antalet förlossningar på sjukhus. De studier som gjorts på det material vi har, från de senaste tio åren, visar på ett stort antal normala hemförlossningar som löpt utan komplikationer. Men som sagt, eftersom materialet är så litet går det till exempel inte att dra slutsatsen att det skulle vara säkrare att föda hemma. (Omkring 100 kvinnor per år föder hemma i Sverige, redaktionens kommentar).

Att vara orolig för att inte få plats på den förlossningsavdelning man vill, är det en bra anledning att välja hemförlossning, tycker du?

– Jag skulle önska att vi hade en förlossningsverksamhet i Sverige som alla kunde känna sig trygga med, att man fick komma till den avdelning man önskat och att personalen har den tid som behövs. Jag skulle helt enkelt önska att det inte är brister i sjukvården som är skälet till att man väljer hemförlossning.

Vad har du för råd till dem som funderar på att välja hemförlossning?

– Ta kontakt med en barnmorska som hjälper till vid hemförlossningar. Prata tillsammans om hur det går till.

Föda hemma – så funkar det

Nyfödd bebis håller om ett vuxet pekfinger.

Foto: Shutterstock

Född hemma – och efter hemförlossningen blir det hembesök av barnläkare.

Funderar du på att föda hemma? Här är några saker som kan vara bra att känna till.

Föda hemma – vad gäller ekonomiskt?

I Stockholms och Västerbottens landsting kan du få din hemförlossning betald av vårdgivaren. I landets övriga landsting måste du bekosta den själv. I Stockholm får barnmorskorna 23 000 kr, vilket är samma summa som vårdgivaren får av landstinget för en okomplicerad förlossning. Skulle det sedan behövas kejsarsnitt eller epidural eller något annat får sjukhuset tillägg. Hemförlossningar är alltså också väldigt ekonomiskt fördelaktiga för landstinget.

Är du frisk nog att få hemförlossningen betald?

För att du ska få din hemförlossning finansierad av vårdgivaren måste vissa medicinska kriterier vara uppfyllda, som att kvinnan ska vara frisk, graviditeten fullgången och fostret ska ligga i huvudändläge. I Stockholms finansieras bara hemfödsel för omföderskor. (För mer info, se respektive landstings hemsida.)

Vilken barnmorska vill du ha?

Under graviditeten kan du välja om du vill gå på en ­vanlig barnmorskemottagning eller hos en barnmorska som också jobbar med hemförlossningar.

Fråga allt du undrar om att föda hemma

När du vet att du vill föda hemma kontaktar du en barnmorska som jobbar med hemfödslar. Enklast är att googla på vilka som finns i ditt närområde eller fråga på din barnmorskemottagning. Du får då chansen att ställa frågor om hur en hemförlossning går till och barnmorskan kan berätta om sina erfarenheter. Vid en hemförlossning deltar alltid två barnmorskor.

Vad säger läkaren om hemförlossning?

I vecka 35-36 träffar du en förlossningsläkare som bedömer om det är lämpligt med hemförlossning.

Barnmorskorna gör hembesök

Efter läkarbesöket gör de barnmorskor som du tidigare kontaktat ett hembesök hos dig. Dels är det såklart viktigt att barnmorskorna hittar till dig, dels pratar ni om tidigare erfarenheter av förlossningar och om hur du önskar att din förlossning ska bli.

Är alla redo för din hemförlossning?

När det börjar närma sig beräknad förlossning hör du av dig till barnmorskorna så snart du känner att något är på gång, så att de kan hålla sig beredda. Barnmorskorna kommer sedan hem till dig så snart du önskar.

Hyr pool eller annan utrustning (om du vill)

Barnmorskorna har med sig viss utrustning, som tratt (för att lyssna på barnet) samt verktyg för att sy och bedövning (om det behövs sys). Du som föder kan själv hyra vissa saker, som en uppblåsbar pool.

Barnmorskorna tittar till bebisen direkt

När ­bebisen har fötts stannar barnmorskorna kvar för att se till att du och ditt barn mår bra. De gör avnavlingen, ser till att moderkakan kommer ut, undersöker den och hjälper dig att få igång amningen (om du vill).

Hembesök efter  hemförlossningen

Ett par dagar efter hemförlossningen kommer en barnläkare hem till er och undersöker barnet. Barnmorskorna gör så många hembesök som du önskar.

Artikeln publicerades i januari 2017.