Får jag föda med kejsarsnitt?

Fråga:

Jag är fruktansvärt förlossningsrädd! Jag har vuxit upp med en förälder som är psykiskt sjuk i schizofreni och som bland annat har gått runt med kniv hemma för att skydda mig mot människor som inte finns. Det har tagit otroligt lång tid för mig att komma dit jag är idag.

För mig är en vaginal förlossning otänkbar. Det känns helt enkelt väldigt otryggt för mig att vara så utsatt/utlämnad och att kanske inte ”vara med” och veta vad som händer.

Kejsarsnitt känner jag däremot ingen rädsla för. Det är en stor bukoperation, men det går fortare än vaginal förlossning och det känns mer kontrollerat.

Vad finns det för hjälp att få? Kan min bakgrund påverka min möjlighet att få kejsarsnitt?

/Förlossningsrädd

Svar:

Det finns många olika orsaker till förlossningsrädsla. Ibland är det händelser som har inträffat i barndomen, ibland är det erfarenheter vi har haft som vuxna – och ibland är det svårt att finna den underliggande orsaken till att en kvinna har utvecklat förlossningsrädsla.

När du som väntar barn beskriver rädsla för barnafödande ska barnmorskan på barnmorskemottagningen där du är inskriven remittera dig till den klinik där du planerar att föda ditt barn. Det ska ske tidigt i graviditeten. Där kommer du att träffa en förlossningsläkare och sannolikt också en barnmorska som du kan diskutera din rädsla med. Det ska resultera i en förlossningsplan: med kejsarsnitt eller på vanligt vis med en individuell vårdplan.

Psykisk sjukdom gör ibland att man rekommenderar planerat kejsarsnitt, särskilt om man tror att en vaginal förlossning kan försämra mammans tillstånd. Mitt råd till dig är att be din barnmorska skriva en remiss till förlossningsmottagningen/den obstetriska mottagningen på det sjukhus där du planerar att föda ditt barn. Där får du det stöd och den hjälp du behöver.

/Ingela Wiklund, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet