Kunde bristningen ha undvikits?

Kunde bristningen ha undvikits?

Fråga

Jag har en fråga angående min förlossning. Är det vanligt att en blygdläpp spricker?
Jag lämnades ensam i krystskedet, och sedan blev det jättebråttom eftersom allt drog ut på tiden. Tryck på magen och kraftiga krystvärkar gjorde till slut att lillan äntligen kom ut. Men kunde skadan ha undvikits?
Jag känner mig överkörd, och mitt underliv var rena skräcken att se då läkaren gjort ett dåligt jobb med att sy efteråt. Nu har jag fått tid till plastikoperation, men där kan man inte garantera något, så jag vet inte om jag vågar genomgå operationen. Samtidigt känner jag inte igen mitt underliv och det är hemskt!

Rädd och ledsen

Svar

Vid en förlossning är det inte ovanligt att man får bristningar i slidans bakre del, men även bristningar i blygdläpparna förekommer. Bristningarna brukar sys igen med suturer som försvinner av sig själva. Vanligtvis läker underlivet väldigt snabbt.
Det är lite vanligare med bristningar i underlivet och slidmynningen om förlossningen blir utdragen på slutet när man ska krysta. I de fall där man av någon anledning måste skynda på förlossningen är det lättare att slemhinnan vid blygdläpparna eller vid slidmynningen brister. Den barnmorska eller förlossningsläkare som är med vid förlossningen brukar försöka ”hålla emot” och skydda vävnad från att brista för mycket, men det räcker tyvärr inte alltid. Om barnmorskan eller förlossningsläkaren syr ihop bristningen på ett riktigt sätt, så läker det oftast väldigt snabbt i underlivet.
Efter ungefär två veckor brukar sårytorna ha läkt ihop och sedan fortsätter läkningsprocessen tills vävnaden är ungefär som före förlossningen.
Den senare delen av läkningsprocessen tar olika lång tid beroende på hur bristningen sett ut.
Om det som för dig läkt ihop på ett felaktigt sätt kan man ofta korrigera det hela med en liten operation. Detta ska man inte göra förrän efter det att såret är läkt (man ska helst inte operera i vävnad som fortfarande är i läkningsfasen).
Så visst får man ofta bristningar vid en förlossningen, men det vanligaste är att de läker utan att det märks något efteråt.

Maria Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!