CUB – fosterdiagnostik för storstadsbor

Med en relativt enkelundersökning kan man tidigt i graviditeten se riskerna för kromosomavvikelser hos barnet man väntar. Men alla har inte möjlighet att göra CUB-testet. Det beror på var man bor.

CUB är ett nytt sätt att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Den gravida kvinnan får göra en kombination av ultraljud och blodprov.

Karin, 30 år, gjorde i början av sin graviditet ett CUB-test.

– Jag ville veta om graviditeten fortlöpte som den skulle, eftersom jag hade en del blödningar, säger Karin. När jag frågade om möjligheten att få göra ett nupp-ultraljud erbjöd barnmorskan mig remiss för CUB i stället.

Med tanke på blödningarna diskuterade Karin och hennes sambo Staffan kring hur barnet i magen mådde – om det levde.

– Vi hade tidigare pratat om att vi ville fortsätta graviditeten – om man inte hittade missbildningar som inte är förenliga med liv eller innebär stora smärtor, berättar Karin. Men vi tänkte också att man nog inte kan veta hur man ska ställa sig innan man fått besked om hur fostret mår.

Men testet visade inga konstigheter. Och Karins son Tim är nu åtta månader.

Kate Fjeldseth är ansvarig för ultraljudsverksamheten och en av de barnmorskor som arbetar med ultraljud vid Mama Mias mödravård i Stockholm. Hon är certifierad att göra nupp-ultraljud. (Förkortningen ”nupp” står för nackuppklarning.) Ultraljudet visar bredden på en vätskespalt i fostrets nacke och utifrån tjockleken på fostrets nacke beräknar man sannolikheten för Downs syndrom.

Sannolikheten för att upptäcka kromosomavvikelser ökar ytterligare om den gravida kvinnan genomgår ett så kallat CUB-test. CUB-testet är helt enkelt ett utvidgat nupp-ultraljud, där ultraljudet kombineras med ett blodprov.

– Det gravida paret får svar i samband med nupp-ultraljudet. Blodprovet behöver tas åtminstone fyra dagar i förväg för att analysen ska hinna bli färdig (Det kan variera hur många dagar i förväg som blodprovet behöver tas. Vardguiden.se rekommenderar minst fem dagar före, reds. anm.).

Risken för kromosomavvikelser hos fostret ökar med kvinnans ålder. Därför erbjuds alla gravida kvinnor kring cirka 35 år fostervattenprov. Men provet är inte riskfritt.

– Vid fostervattenprov finns risk för missfall, säger Kate Fjeldseth. En av hundra gravida kvinnor som gör fostervattenprov drabbas.

Alla får inte möjligheten

Om fler kvinnor fick möjlighet till CUB-test, skulle antalet fostervattenprov kunna minskas. CUB-testet görs tidigt i graviditeten, fram till graviditetsvecka 13 + 6 dagar. Blodprovet kan tas från vecka nio. Det man mäter är mängden graviditetshormon samt ett moderkakshormon. Dessa hormoner varierar sinsemellan på ett visst sätt som kan tyda på Downs syndrom.

Nupp-ultraljudet kan göras fram till graviditetsvecka 13 + 6 dagar.

Men: CUB erbjuds inte alla som vill ha det. Det är bland annat en fråga om kompetens och hur samhället ställer sig till den ökade kostnad det skulle innebära.

– I storstäder som till exempel Stockholm, Malmö, Linköping finns utbildad personal som kan göra nupp-ultraljud, medan metoden på andra håll inte är lika utvecklad, förklarar Kate Fjeldseth.

– Här på Mama Mia har vi ett avtal med landstinget, vilket innebär att alla som har fyllt 34 år när provet görs får en CUB-undersökning gratis. Den som är under 34 år får bekosta undersökningen själv, hos oss kostar den 1 500 kronor.

Hur kan man förbereda sig på provsvaret?
– Det är bra att i förväg ha tagit ställning till om man är beredd att gå vidare med ett fostervattenprov och med det utsätta graviditeten för en missfallsrisk, råder Kate Fjeldseth. De allra flesta får ändå beskedet att risken för en kromosomavvikelse är liten.

CUB-test den bästa metoden

Någon gång kring månadsskiftet november/december 2006 beräknas en rapport om fosterdiagnostik, från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, publiceras.

– Vi har utifrån ett vetenskapligt underlag granskat olika metoder som används för tidig fosterdiagnostik, som rutinmässigt ultraljud, nupp, CUB, fostervattenprov och moderkaksprov, berättar Kerstin Nilsson, projektledare och överläkare vid kvinnokliniken, Örebro.

– Vi har inte tagit fram några nya rekommendationer utan ett kunskapsunderlag att diskutera utifrån. Det blir en fråga för varje landsting hur man vill organisera sin verksamhet.
En av utredningens slutsatser är att CUB är den bästa fosterdiagnostiska metoden för att tidigt i graviditeten bedöma sannolikheten för kromosomavvikelser, varav Downs syndrom är den vanligaste.


Bli medlem idag!
digital prenumeration 79 kr/mån Ingen bindningstid!

Faktagranskade råd om graviditet, bebisar, barn & föräldraskap

Fritt antal artiklar, konsumentguider & ljudartiklar

Exklusiv frågebank med barnpsykolog Malin Bergström

Jag godkänner prenumerationsvillkoren. Därmed samtycker jag till personuppgiftsbehandling inom Bonnierkoncernen.

Vänligen godkänn prenumerationsvillkoren