Bebisens blodgrupp ärvs av de biologiska föräldrarna. Samma sak gäller om barnet blir Rh-positivt eller Rh-negativt vilket kan ha betydelse vid förlossningen. Gynekolog Maria Sennström förklarar.

Bebisens blodgrupp ärvs från de biologiska föräldrarna. Grupptillhörigheten bestäms av ytmarkörer på blodkropparna. De huvudgrupper man talar om är A,  B, AB och O. En mycket viktig undergrupp är om man har Rh-faktor eller saknar denna, det vill säga om man är Rh-positiv eller Rh-negativ. Det finns numera ännu fler kända undergrupper i blodgrupperingssystemet.

Här publicerar vi två frågor från läsare till Vi Föräldrars gynekolog Maria Sennström:

Innebär min blodgrupp någon fara?

Jag är i vecka 20 och har fått reda på att jag har blodgrupp A och att jag är Rh-negativ. Barnmorskan förklarade att två extra blodprover kommer att tas för att se så jag inte bildar antikroppar.

Då jag genomgått två missfall frågade hon om jag vid de tillfällena fått någon spruta men det har jag ju inte, de kollade inte ens min blodgrupp och nu är jag jätteorolig för vad som kan hända vid denna graviditet.

Vad är det allra värsta som kan hända med mig och med barnet?

Malin

Fostret kan ärva blodgrupp från fadern

Blodkropparna kan delas in i olika grupper beroende på vad för slags äggviteämnen och sockerarter som sitter på blodkroppen yta. Dessa blodgrupper är indelade i ett system där A, B och 0 är de stora grupperna. Det finns dessutom ytterligare grupper som K, E, M med flera. Rhesus är namnet på en annan markör som också förkortas Rh. Om man saknar den markören står det på blodgrupps­bestämningen att man är Rh-negativ.

Vid en graviditet kan fostret ärva blodgruppsanlag från fadern som gör att fostret får en annan blodgrupp än mamman. Om man är Rh-negativ, Rh-, betyder detta att modern kan få ett foster som är Rh-positivt. Om fostret är Rh-positivt finns det en liten risk att mamman utvecklar antikroppar mot fostrets blod i samband med förlossning eller missfall. Man har därför som rutin att ge ett vaccin till kvinnor som är Rh-negativa i samband med missfall, och även efter förlossningen, för att motverka att mamman bildar antikroppar mot Rh.

Om man är Rh-negativ men inte fått något vaccin i samband med missfall så är ändå risken mycket liten att man skulle ha utvecklat antikroppar. Vid den blodgruppering man tar i början av graviditeten ser man om man har några sådana antikroppar.  Rutinen är sedan att man under graviditeten kontrollerar blodgrupperingen två gånger till hos alla Rh-negativa mammor. Om det visar sig att man utvecklar antikroppar under graviditeten händer det att man måste göra tätare kontroller.

Om antikroppsnivåerna blir väldigt höga kan man med ultraljud behöva kontrollera barnet under graviditeten och även ta prov på barnet vid födseln, för att kunna behandla det om det behövs. Det är dock vanligt att man är Rh-negativ, men mycket ovanligt att man som gravid kvinna utvecklar antikroppar mot barnets blodgrupp. Även om du inte fått vaccin vid dina missfall är det väldigt liten risk att du har utvecklat antikroppar mot ditt väntade barns blodgrupp. Det är ganska svårt att förstå hur blodgruppsystemet fungerar, så tala med läkaren vid din mvc så får du svar om du har fler frågor.

Maria Sennström, gynekolog

Varför bildade jag antikroppar vid förlossningen?

Fråga

Jag är Rh-negativ och mina barn är Rh-positiva.
Efter varje förlossning har jag fått en spruta som ska förhindra att jag bildar antikroppar mot barnets blod.

Trots detta bildade jag antikroppar mot barnets blodkroppar under min senaste graviditet.

När min son var född fick han utstå täta blodprover, men slapp byta blod. Hur kan detta hända? Vad skulle en ny graviditet innebära för mig och barnet, är det farligt?

Undrande

0,5 procent är immuniserade vid första graviditeten

När man eventuellt behöver få blod är det viktigt att det stämmer överens med den egna blodgruppen – annars kan de egna blodkropparna brytas ner av antikroppsreaktioner.

Samma sak kan inträffa om mamman och fostret har olika blodgrupper i de fall det sker en tillblandning av barnets blod till mamman. Mamman kan då bilda antikroppar mot barnets blodkroppar.

Dessa antikroppar kan passera över till barnets blod och kan vid enstaka fall ge blodbrist hos barnet.
Vid graviditet är det därför viktigt att kontrollera vilken blodgrupp den blivande mamman har. För vissa blodgruppsfaktorer finns en risk att mamman kan bilda antikroppar mot barnets blod.

Rh-faktorn är en sådan viktig blodgruppsfaktor. Om mamman är Rh-negativ och barnet har Rh-positivt blod kan mamman bilda antikroppar mot barnets blod. Detta kallar man Rh-immunisiering.

Genom att kontrollera mamman med blodprover kan man se om hon är immuniserad. Av alla Rh-negativa kvinnor är det bara en bråkdel, 0,1–0,5 procent, som är immuniserade vid sin första graviditet.

Denna risksiffra ökar till 10 procent om man varit gravid sex gånger. Barnets blodgrupp kontrolleras efter födseln. Om barnet är Rh-positivt och mamman Rh-negativ, ger man mamman ett så kallat immunoglobulin som ska skydda henne från att bilda antikroppar. Detta immunoglobulin brukar ges inom 36–72 timmar efter förlossningen.

Givetvis är det inte bara i samband med förlossningen som barnets blod kan föras över till mammans blodcirkulation. Till exempel kan en immunisering ske vid fostervattensprov eller om man råkar ut för en blödning från moderkakan.

För att veta varför du utvecklat en immunisering under din andra graviditet, trots att du fått immunoglobulin när du behövt det, behöver man gå igenom din sjukhistoria och förloppet under dina graviditeter.

Det är viktigt att du nästa gång du bli gravid får kontakt med specialistmödravården för planering av kontroller under graviditeten.

Maria Sennström, gynekolog

Artikeln publicerades i augusti 2007.