Testar ni IVF? Det är inte lätt att veta vad allting betyder. Här är en kort ordlista med förklaring till de flesta vanliga förkortningar.

IVF går till så att ägg plockas ut och befruktas – utanför kroppen. Ett befruktat ägg kallas för ett embryo. Efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern. Sen är förhoppningen att det sätter sig fast och blir till ett barn. Behandlingen IVF kallas också för provrörsbefruktning – och är vanligt. 

IVF är i sig en förkortning av ”in vitro-fertilisering”.

Här är en ordlista med förkortningar om IVF:

 • AID – Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination
 • AIH – Artificial Insemination by Husband, makeinsemination
 • ET – embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern
 • FSH – follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt
 • hCG – humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation
 • ICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget
 • IVF – in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning
 • LH – luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen
 • OPU – Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF
 • PCO – polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor
 • PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration – befrukningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål
 • TESA – Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål kan även ske när mannen är sövd.

Källa: Karolinska, 1177