Endometrios – ny medicin ger nytt hopp

Vid en världskongress om endometrios nyligen presenterades ett nytt receptbelagt läkemedel mot endometrios.

Det är i korthet ett gulkroppshormon som hindrar uppbyggnaden av livmoderslemhinnan och som minskar blödningen och kan minska utbredningen av sjukdomen och smärtan.
– Välgjorda studier visar att läkemedlet har god effekt på såväl smärta som på de förändringar som bildas i buken, säger Måns Edlund, specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar, samt medicinsk rådgivare vid Bayer, det läkemedelsföretag som tagit fram det nya läkemedlet.

Måns Edlund pratar om nytt hopp för kvinnor som lider av endometrios eftersom Visanne kan användas under en längre tid och har färre biverkningar än de starka hormonpreparat som tidigare använts (och gett klimakterieliknande besvär som urkalkning av skelettet, humörsvängningar, svettningar och minskad lust).

Företaget har ansökt om att Visanne ska omfattas av läkemedelsförmånen. Det gör det inte i dagsläget utan kostar cirka 300 kronor per månad för kvinnor som använder det.
– Vi tror och hoppas att det finns utrymme i den svenska läkemedelsförmånen att hjälpa dessa kvinnor, säger Måns Edlund.