Blodprov om klimakteriet ifrågasätts

Fertilitet går inte att fastställa genom ett enkelt blodprov.

Ett enkelt blodprov som kan tala om hur länge en kvinna kan bli gravid – det låter för bra för att vara sant. Och det är det också, menar György Csemiczky, överläkare vid fertilitetsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Ett iranskt forskarlag har i en studie på 266 kvinnor visat att man med ett enkelt blodprov kan förutsäga när en kvinna går in i klimakteriet. Det skulle kunna hjälpa par som planerar barn.

Testet, som mäter nivån av antimylleriskt hormon, AMH, utförs redan idag, bland annat på kvinnor som genomgår fertilitetsutredningar. På en privat mödravårdsmottagning i Stockholm berättar en gynekolog att kvinnor nästan dagligen kommer till mottagningen för att göra ett AMH-test, men ber oss att inte skriva mottagningens namn i tidningen för att inte bli nedringd.

György Csemiczky är dock skeptisk till den iranska studien. Dels för att 266 personer är ett för litet urval för att resultatet ska bli statistiskt säkert, dels för att många faktorer, inte bara ett enda hormon, samverkar kring en kvinnas fertilitet.

– Visst, om du gör ett AMH-test och får ett lågt värde kan det visa att du har liten chans att bli gravid. Men får du ett normalt värde säger det bara att du är fertil just nu, inte hur länge du kommer att vara det, säger
György Csemiczky. Hur snabbt fertiliteten sjunker hos en kvinna är högst individuellt.