Vilka rekommendationer finns för små barn och växelvis boende?

Vad rekommenderas rent generellt för växelvis boende för små barn mellan 1 och 2 år? Barnpsykologen svarar.

Fråga: Vad rekommenderas om växelvis boende för små barn?

Vilka allmänna rekommendationer finns om växelvist boende för små barn mellan 1 och 2 år? Självklart är det individuellt, bland annat beroende på hur barnet och situationen är, men vad rekommenderas generellt?

Jenny

Barnpsykolog Malin Bergström svarar: ”Var lyhörd och engagerad”

Barnpsykolog Malin Bergström svarar en mamma som är nedstämd.

Foto: Stefan Tell

Barnpsykolog Malin Bergström

Det finns inga allmänna rekommendationer för så små barns boende, i alla fall inte med vetenskaplig grund.

I en forskningsöversikt som jag och två forskarkollegor har tagit fram (Barn i växelvis boende – en forskningsöversikt) framgår det att studier har pekat på att barn från 3 års ålder generellt verkar må bra av att bo växelvis. Men för yngre barn saknas bra studier.

Några saker är dock forskarna och barnpsykologerna ense om angående de minsta barnen. Dels att det verkar vara viktigare att man som förälder är lyhörd och engagerad än exakt hur man ordnar boendet, dels att barn mår bra av förutsägbara scheman för hur de ska bo. Knep som att knyta en röd tråd i barnets byxhälla de dagar pappa ska hämta på förskolan kan till exempel underlätta för en liten unge att komma ihåg att det är byte på gång.

Man är också rätt så eniga om att det är viktigt att barn får vara och sova med båda sina föräldrar för att relationerna till dem ska bli trygga. Har bara en av föräldrarna varit föräldraledig kan man behöva ”skola in” barnet gradvis hos den andra föräldern, så att relationen dem emellan hinner landa innan barnet börjar bo lika mycket hos båda föräldrarna.

Separera när man har små barn – då är växelvis boende bra

Tidigare sa man ofta att korta perioder, till exempel 2+2+3 dagar, var att föredra framför hela veckor. Man tänkte då att täta byten skulle underlätta eftersom små barns minne och tidsuppfattning skiljer sig från äldre barns och vuxnas. I en intervjustudie vi har gjort med 46 föräldrar till barn 0-4 år i växelvis boende berättade dock vissa att de hade bytt från korta perioder till hela veckor. Det blev för hattigt med de ständiga flyttarna, och barnen verkade inte hinna landa ordentligt i sina respektive hem. Om man som föräldrar inte har världens smidigaste samarbetsklimat kan det också vara bökigt att behöva greja med flyttar flera gånger i veckan.

Det viktigaste är dock att vara uppmärksam på hur ens eget barn reagerar och pröva sig fram.

En tumregel är att om man som förälder lider av att perioderna är för långa kan det vara en spegling av vad barnet känner och ett tecken på att man borde byta oftare. En annan möjlighet är att den förälder som barnet inte bor hos för tillfället kan hämta på förskolan och vara med barnet en eftermiddag eller natt i den andras vecka för att barnet ska få ”tanka på” i kontakten.

Läs också: Kan anknytningen förstöras om jag reser bort?

Hur man ska lägga upp boendet får utgå från hur ens barn är, hur barnets relationer till respektive förälder ser ut, hur långt från varandra man bor, hur man rent praktiskt kan ordna barnets boende och hur väl man kan komma överens som föräldrar. Med så här små barn behöver man ha rätt mycket kontakt, eftersom deras utveckling går så snabbt. Det är till exempel praktiskt om barnet slutar med napp eller blöja samtidigt i båda sina hem.

Har man lätt att hamna i bråk är det bra att hitta neutrala sätt att kommunicera på, som att till exempel ha ett särskilt mejlkonto där man bara kommunicerar med varandra. På så sätt slipper man överrumplas och är förberedd när man kollar mejlen.

Har man lätt att kommunicera blir det förstås enklare. En del av föräldrarna i vår studie berättade att de försökte träffas ihop ibland för att barnet skulle få sådana erfarenheter.

Här hittar du fler läsarfrågor med svar från barnpsykolog Malin Bergström.

Här kan du ställa en fråga till barnpsykolog Malin Bergström.

Läs mer om: