Varför låter min 4-åring alla retas och vara dumma mot honom? Barnpsykolog Malin Bergström svarar.

Fråga:

Varför låter min lilla pojke på 4 år alla vara dumma mot honom? Han tycker det är okej om någon retas med honom, och han vill helst inte att jag ska veta om sådant.

Han har alltid fått mycket kärlek och uppmärksamhet, så han borde väl vara självständig och kunna försvara sig själv?

Vad kan jag göra för att få hans personlighet att växa?

Anonym

Barnpsykolog Malin Bergström svarar:

Jag tänker på två sätt när jag läser din fråga. Det ena är att din son upplever sina kompisrelationer på ett annat sätt än du. Kanske håller han inte med om din beskrivning utan är ganska nöjd. I så fall är det ett tecken på just självständighet när han inte vill att du ska veta hur han hanterar det här. Han kanske känner att du har andra åsikter om hur han borde göra. Han kanske vill välja sina strategier för att hantera sociala situationer själv.

Om det scenariot är sant behöver hans personlighet få växa utifrån just de egna valen. Chansen att han ska ”släppa in dig” och berätta ökar i så fall om du pratar med honom på ett öppet och intresserat sätt, utan att ge råd eller ha åsikter.

Men det kan också vara så att han faktiskt far illa och undviker att prata med dig för att han skäms över hur han har det. Vi människor gör ibland det när vi har problem som vi inte vet hur vi ska handskas med. Att vara socialt accepterade är fundamentalt ­viktigt för oss.

Misstänker du att det är så föreslår jag att du talar med personalen på förskolan. De har ansvar för att stämningen mellan barnen är god och att de behandlar varandra väl. Be dem vara särskilt uppmärksamma på hur din son har det med de andra barnen. Stäm av regelbundet för att få ta del av deras intryck och höra hur de arbetar med att stötta honom. Var gärna med honom i förskolan en dag för att själv se hur han har det

Vill du också ställa en fråga till vår barnpsykolog Malin Bergström? Klicka här!