Vår 2,5- åring går på en förskola som har haft en enorm personalomsättning – hur påverkas barnen av att personalen slutar ofta? Barnpsykolog Malin Bergström svarar.

Fråga:

Vi upplever vår 2,5-åring som en känslig men trygg och fantastiskt kärleksfull person. Hon går sedan drygt ett år tillbaka på en förskola som har haft en enorm personalomsättning. Vi har tappat räkningen, men drygt 15 personer har hon träffat under det första året på förskolan.

Om man förutsätter att allt inom familjen ”fungerar som det ska” – kan den höga personalomsättningen påverka hennes framtida relationer till människor negativt? Barn knyter väl även an till personal på förskolan, och om dessa byts ut med jämna mellanrum – hur påverkar det barnen?

L & M i Stockholm

Barnpsykolog Malin Bergström svarar:

För mig som barnpsykolog är personalen det viktigaste i förskolan. Det är de som arbetar i förskolan som skapar förutsättningar för barnens­ trivsel, lek och tillfredsställelse. Så å ena sidan vill jag skriva att SJÄLVKLART påverkas barn när personalen byts ut, för även om barn är olika känsliga och har olika förutsättningar i livet är alla 2,5-åringar ömtåliga – eftersom de är små och helt­ beroende av oss vuxna. Å andra sidan vill jag inte skrämma er och påstå att personalomsättningen är ”farlig” eller sätter spår i er dotters framtida förmåga till nära­ relationer, för barn är tåligare än så.

Barn hittar strategier att hantera svårigheter. De hämtar trygghet i det beständiga: i den kvarvarande personalen och i­ kontinuiteten med de andra barnen, i­ lokalen och rutinerna. Kanske undviker de också att knyta an till personalen, eftersom de har lärt sig att de inte stannar särskilt länge.

Att arbeta i förskola är ett av samhällets absolut viktigaste jobb, och det behöver den som leder förskolan ta ansvar för. Det behöver finnas incitament, som trogenhetsbonusar och möjligheter till vidareutbildning, och stödstrukturer för personalen/pedagogerna som kan öka kontinuiteten. Reaktioner från er föräldrar kan hjälpa till. Jag hoppas att ni kan få tydliga svar när ni frågar förskolechefen vilka­ konkreta strategier hen arbetar utifrån för att ta tag i denna grundläggande fråga.

Vill du också ställa en fråga till vår barnpsykolog Malin Bergström? Klicka här!