Vippgungor ska få varningstext

Den vippgunga som orsakade ett barns död måste byggas om.

Den vippgunga som orsakade ett barns död måste byggas om.

För en tid sedan dog ett tvåårigt barn efter att ha fallit av en
vippgunga och slagit huvudet i gungans fotstöd. Nu kräver
Konsumentverket att gungans tillverkare förbättrar konstruktionen så
att något liknande inte kan hända igen.

Tills det är gjort ska gungan förses med en tydlig varningstext där det
till exempel kan framgå att gungan inte bör användas av barn under tre
år, samt att barn inte bör stå upp på gungans plattform eftersom de då
kan falla ner och skada sig.

Vippgungan, som är ett vanligt lekredskap i förskolor och lekparker,
heter Fågelflock M 14 612 och kommer från företaget Kompan AB.

Konsumentverket uppmanar också andra företag som har sålt liknande
lekredskap att se över eventuella säkerhetsrisker med sina produkter.

Varje år inträffar omkring 12 000 olyckor på lekplatser i Sverige.
Konsumentverket ska nästa år göra en stor kontroll av lekplatsernas
underhåll, säger Konsumentverkets Ylva Lillberg till tidnigen Metro.