Vi fick ett mejl från en läsare som undrade om strålningen från mobilen kunde vara farlig för hans bebis. Sedan kom ännu ett. Vi ringde Strålsäkerhetsmyndigheten för att reda ut vad som gäller.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som ansvarar för strålskyddet (inte att förväxla med Strålskyddsstiftelsen som är ett privat initiativ). På SSM:s hemsida står det att det idag finns en ”svag misstanke” (det är den lägsta graden) om att ”långvarig användning” av mobiltelefon kan vara en hälsorisk – och att man därför ska använda headset, av försiktighetsskäl. Vi ringde dit.

Ni pratar om ”långvarig användning” – hur länge kan man prata i telefon med bebisen i knät?
– Det går inte att svara på helt. Några studier har visat ökad risk för hjärntumör bland personer som har använt mobiltelefon regelbundet under flera år. Å andra sidan visar statistik att risken för att få hjärntumör är ungefär densamma som innan man började använda mobiltelefoner, så det är inget säkert orsakssamband där, säger Jimmy Estenberg, specialist på elektromagnetiska fält på SSM.

Så hur orolig behöver man som småbarnsförälder vara för strålningen?
– Idag finns det inga kända hälsorisker med strålningen från mobiltelefoner. Och det finns inget som tyder på att barn skulle vara känsligare för strålningen än vuxna. Men vi vet att avståndet mellan mobil och kropp är viktigt för hur mycket strålning man exponeras för. De första decimetrarna gör störst skillnad.

Är det fritt fram att låta sitt barn till exempel titta på klipp på mobilen, då?
– Barn som inte ringer sitter ju sällan med mobilen direkt mot huvudet – möjligtvis i knät.

Och den här svaga misstanken om ökad risk för hjärntumör gäller om man har mobilen direkt mot huvudet under en längre tid?
– Ja, precis. Är man ändå orolig kan man ha flygplansläget på när ens barn använder mobiltelefonen.

Artikeln publicerades i juni 2016.