Solkrämsvarning för småbarn

Små barn har inte utvecklat det enzym som bryter ned ämnet bensofenon-3.

Solkräm som innehåller bensofenon-3 skyddar effektivt mot både UVA- och UVB-strålning, men bör inte ges till barn under två år, enligt hudläkaren och forskaren Helena Gonzales.
I hennes studie fick 26 personer smörja in hela kroppen med solkräm morgon och kväll i fem dagar. Varje dag fick de också lämna urinprov, även en tid efter att de slutat använda solkrämen.
Fem dagar efter att användningen upphört visade det sig att urinen fortfarande innehöll bensofenon-3 – något som tyder på att ämnet lagras i kroppen.
– Vi vet inte hur länge det lagras eller vilken betydelse det har, men för säkerhets skull tycker jag att föräldrar med små barn bör undvika att smörja in sina barn med solkräm som innehåller bensofenon-3, säger Helena Gonzalez.
Bensofenon-3 har varit omdebatterat och är därför ovanligt som aktiv substans i svenska solskyddskrämer.