Solkrämer förbjuds

Solkrämer med zinkoxid får inte längre säljas. Krämerna är av den typ som har rekommenderats särskilt till barn.

Läkemedelsverket har beslutat att tio företag som marknadsför solskyddsprodukter som innehåller zinkoxid som solskyddsämne inte längre får sälja dem.

– Vi vill att riskerna med de här produkter ska utredas ordentligt först, säger Monica Tammela, chef på enheten för kosmetika på Läkemedelsverket.

På listan över produkter som nu dras in finns bland annat solskyddsmedel som riktar sig till barn: ACO Barn Sollotion SPF 15 och SPF 25, Bamse Solkräm SPF 30 (CCS), Bamse Sollotion SPF 20 (CCS), Bamse Solstick SPF 30 (CCS) och SPF 30+ For Children (Superb Trading).

Zinkoxid är inte godkänt som fysikaliskt UV-filter inom EU, eftersom hälsoeffekterna anses vara oklara.

Bakgrunden är att ämnet här förekommer i form av mycket små så kallade nanopartiklar.

– Det pågår en diskussion om i fall dessa små partiklar tränger ner i huden eller inte och frågan är inte ordentligt utredd, säger Monica Tammela.

Frågan utreds nu på EU-nivå.

Har föräldrar som har använt de här populära solskyddsprodukterna på sina barn någon anledning att vara oroliga?
– Som sagt, vi vet inte än om de här produkterna är skadliga eller inte. De förbjuds av försiktighetsskäl, säger hon.

Zinkoxid kan fortfarande användas i andra typer av produkter, till exempel som vitt färgämne i vanliga hudkrämer.

– Här har zinkoxid förekommit som större partiklar, förklarar Monica Tammela.

I skrivande stund har såväl Apoteket som CCS dragit in sina produkter med zinkoxid.