Skidmask återkallas på grund av risk för kvävning

En skidmask av märket Bula återkallas på grund av risk för kvävning. Skidmasken ska inte användas av barn under 3 år.

Skidmasken/ansiktsmasken för barn, av märket Bula och av typen Junior printed facemask, medför risk för kvävning om barn under 3 år använder den. Företaget Active Brands AS har därför gjort en frivillig återkallelse av produkten.

Än har inga olyckor rapporterats, men företaget har fått information om en incident där ett barn fick andningssvårigheter.

Konsumenter som har en skidmask/ansiktsmask av denna typ uppmanas att lämna tillbaka den till återförsäljaren eller företaget Active Brands AS och få full återbetalning.

De aktuella ansiktsmaskerna såldes före hösten 2019 och saknar varningsinformation om att de inte är avsedda för barn under 3 år. De modeller som har sålts efter hösten 2019 ska vara korrekt märkta.

Återkallelsen har varit aktuell i drygt ett år, men trots det har inte så många ansiktsmasker lämnats in, därför upprepas nu informationen.

Frågor? Mejla kundeservice@activebrands.com

Mer information om skidmaskerna finns på Active Brands webbplats.

Här kan du läsa fler varningar & återkallanden